Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων την Πέμπτη 19/09

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  • Ενημέρωση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας σχετικά με την πυρασφάλεια.
  • Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Γεώργιο Παπανούση του Νικολάου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Δρόμος Αγίου Στεφάνου, στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button