ΕΛΓΑ: Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης «Ετήσιο και Πυρκαγιές 2018»

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων:

Νέα υπενθύμιση για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων ΕΛΓΑ «Ετήσιο και Πυρκαγιές 2018».

Υπενθυμίζεται προς τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες-κατάθεση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ανταποκρίτρια του Ε.Λ.Γ.Α. (Συλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button