Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 9/4/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9 η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:


1. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικον. έτους 2019.
2. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Μεγαρέων προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της παγίας προκαταβολής για τη Δημοτική Κοινότητα Μεγάρων.
3. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου 
Μεγαρέων προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της παγίας προκαταβολής για την Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου.
4. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση: «Διοργάνωση Χορού Τράτας».
5. Ομοίως για την εκδήλωση: «Έθιμο Μάη».
6. Ομοίως για την εκδήλωση: «Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου Δημ. Κοινότητας Νέας Περάμου».
7. Ομοίως για την εκδήλωση: «Εκδήλωση μνήμης για την βύθιση του Α/Τ ΨΑΡΑ».
8. Ομοίως για την εκδήλωση: «Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων -Ν. Περάμου».
9. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
10. Έγκριση πληρωμής στην Τσίγκρη – Βασίλαινα Ελένη λόγω ρυμοτομίας εντός της περιοχής ‘Ακρογιάλι» Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων.
11. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
12. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων, καθορισμός ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και ορισμός διαστημάτων καταβολής της, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11836/17-4-2018 Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών.
13. Περί δημιουργίας Δημοτικού Κέντρου εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας: «Αναβίωση Εθίμων Αποκριάς (Ηχητικές υπηρεσίες καρναβαλιού Δημ. Ενότητας Μεγάρων)».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας : «Συντήρηση – επισκευές μεταφορικών μέσων 2019 (Αριθ. Πρωτ. 6604/26-3-2019)».
16. Έγκριση του από 1/4/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτ. κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019.
17. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής από αποκαϊδια και φερτά υλικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 23/7/2018».
18. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση νέων χερσαίων συνοδών υποδομών και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κάτω Αλώνι – Κακιά Σκάλα» Δήμου Μεγαρέων του φορέα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.».
19. Περί βελτίωσης και αναβάθμισης παρεχομένων υπηρεσιών στον Τουρισμό του Δήμου μας.
20. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση – επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
21. Έγκριση ένταξης στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β’ φάσης» της κατασκευής αγωγού ακαθάρτων στις οδούς Μεγαρέων ολυμπιονικών και Γεωργίου Αβέρωφ για λειτουργικούς λόγους.
22. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας με αντικείμενο την «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων των Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button