Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την περιοχή Βουρκάρι

Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου επί του εγκριθέντος από τον Οργανισμό Αθήνας σχεδίου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών προστασίας και όρων και περιορισμών στη χρήση και στη δόμηση για την προστασία του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 11/07/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Να ενταχθούν όλες οι βιομηχανίες της ζώνης Α1 στο ίδιο καθεστώς, με την προοπτική να μετεγκατασταθούν εντός χρονικού διαστήματος 30 ετών, σε χώρο που χωροθετείται ήδη στα πλαίσια της έγκρισης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του δήμου Μεγαρέων. 
  Βασική προϋπόθεση της μετεγκατάστασης να είναι η υποχρέωση αποζημίωσης που απορρέει από τη διαδικασία αυτή, από την κεντρική διοίκηση του κράτους για τους ιδιοκτήτες. 
  Κατά το διάστημα αυτό των 30 ετών να επιτραπεί η συμπλήρωση των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών μόνο σε αυτούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πολεοδομική ολοκλήρωση των κτισμάτων τους. 
  Να μην επιτραπεί καμία άλλη.
  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμπεριληφθεί η περιοχή πέριξ του Αγ. Αθανασίου σε καθεστώς Α2 αφού δεν επηρεάζει καθόλου την προστασία του όρμου του Βουρκαρίου
 2. Το τμήμα ΙΙ με στοιχεία ΗΘΙΚΗ  παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία “αγροτικής ζώνης”. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει υπό το καθεστώς των διατάξεων του Π.Δ 5-12-79/ΦΕΚ 707/Δ/79,  αφού δεν εντάσσεται στα τμήματα του δασωμένου ευρισκόμενα νότια λόφου και αφ’ ετέρου δεν παρουσιάζει ίχνος υγροτοπικών χαρακτηριστικών που να χρήζουν διαφύλαξης και προστασίας.
 3. Το τμήμα με στοιχεία ΕΛΜΝΕ λόγω γειτνίασης με την παράκτια ζώνη του όρμου του Βουρκαρίου πιστεύουμε  ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην ζώνη Α1.
 4. Η ζώνη Α3 στο μεγαλύτερο σύνολο της  προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε ένα μικρό τμήμα της  από τις διατάξεις του  Π.Δ 5-12-79/ΦΕΚ 707/Δ/79. Ως εκ τούτου πιστεύουμε να μην οριοθετηθεί στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ως ζώνη Α3 και να παραμείνει υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς συμπεριλαμβανομένου του νοτίου τμήματος το οποίο αντιστοιχεί στον προβλήτα που επικοινωνεί με την νήσο Ρεβυθούσα. Εντός των ορίων της συγκεκριμένης περιοχής θα πρέπει να οριοθετηθεί χώρος στάθμευσης  τροχοφόρων  για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τόσο του υγροτόπου όσο και του τοίχους της Αγίας Τριάδας, σε κατάλληλο χωρικό σημείο που δεν θα υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Ο θύλακας κατά μήκος της ζώνης Α3, που αντιστοιχεί στην περιοχή Ήρεμο Κύμα σε συνδυασμό με την έγκριση τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου Μεγαρέων, να ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, δηλαδή να ορισθεί ως ζώνη Γ.
 5. Στην περιφερειακή ζώνη προστασίας Β να παραμείνει το έως σήμερα ισχύον καθεστώς (ΠΔ 5-12-79/ΦΕΚ707/Δ/79)
 6. Η παρ. 2 του άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: «Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίες, γεωργοπτηνοκτηνοτριφικών εγκαταστάσεων, ναών κ.λ.π
 7. Στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να συμπεριληφθούν περιορισμοί  όσον αφορά τυχόν περαιτέρω επέκταση του πολιτικού  αεροδρομίου που  πασιφανέστατα έχει επιφέρει και επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική αξία της περιοχής.
 8. Τμήμα  με στοιχεία ΟΠΡΣΤ έχει τις προϋποθέσεις να παραμείνει υπό το καθεστώς τον διατάξεων του Π.Δ 5-12-79/ΦΕΚ 707/Δ/79 ή  να χαρακτηρισθεί ως περιοχή εκτός ζωνών Α & Β και να διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 24-5-85 ΦΕΚ 270/Δ/85.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button