Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 15/1/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Επιχορήγηση του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων.
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 202/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 203/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 222/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 223/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1 ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΝΗΡΗΙΣ» Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
7. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1 ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Όμιλο Φίλων Αθλητισμού και Φυσικής Ανάπτυξης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
8. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1 ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
9. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1 ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «ΚΟΡΟΙΒΟΣ» για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
10. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1 ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Γυμναστικό Σύλλογο Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
11. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (Δ’ Δόση 2018).
12. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση «Εορτή Αγ. Τεσσάρων Μαρτύρων».
13. Σύσταση Δημοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Μαθησιακών Δυσκολιών.
14. Έγκριση 3 ου ΑΠΕ του υποέργου 1 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην πόλη των Μεγάρων» της πράξης «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β’ φάσης».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης επισκευής και υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύων κ.λ.π. τη Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων» (Αριθ. πρωτ. 24884/21-12-2018).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτ. κατάστασης και πρωτοκόλλου για έτος 2018» (Αριθ. Πρωτ. 25048/27-12-2018).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Καθαρισμός φρεατίων Δημ. Κοιν. Μεγάρων και Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου» (Αριθ. Πρωτ. 25194/27-12-2018).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Καθαρισμός φρεατίων στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 55)» (Αριθ. Πρωτ. 25084/27-12-2018).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του Δήμου» (Αριθ. Πρωτ. 25190/27-12-2018).
20. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. δραστηριότητας «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του φορέα COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδικό θέσης 1400834 TSERI 2, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου Δήμου Μεγαρέων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button