Ο Δήμος Μεγαρέων ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή

Ύστερα από σχετική εισήγηση του δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική Συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων ως ιδρυτικού μέλους, στο «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή (Climattica)», όπως πληροφορεί με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Δήμου.

To CLIMATTICA είναι ένα Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.
Είναι ένας φορέας – ομπρέλλα με εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη, που υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στις ευρύτερες θεματικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη ο οποίος στην εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε τα εξής:

«H συμμετοχή του Δήμου μας στο Δίκτυο CLIMATTICA θα δώσει κατευθύνσεις σε τέσσερις πυλώνες:
1. Κλιματική αλλαγή
2. Ενεργειακή μετάβαση
3. Ψηφιακό και Τεχνολογικό μετασχηματισμό – 4η βιομηχανική επανάσταση
4. Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων

Το Δίκτυο CLIMATTICA θα συνεισφέρει, εμπράκτως, στην επίτευξη των στόχων του Δήμου μας:
– Για την αειφόρo και βιώσιμη ανάπτυξη,
– Για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Θα προωθήσει καινοτόμες βιώσιμες τεχνολογίες στην καθαρή ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Θα εστιάσει στην κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια των φυσικών πόρων, και να περιοριστούν τα απόβλητα, δημιουργώντας ένα νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης.

Οι νέες τάσεις της αγοράς, η παγκοσμιοποίηση, η αναζήτηση νέων αγορών, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η κλιματική αλλαγή, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, απαιτούν νέες πρωτοβουλίες και δυναμικά εγχειρήματα.

Το Δίκτυο CLIMATTICA ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας κοινωνίας και μίας οικονομίας που αλλάζει, καινοτομεί, ψηφιοποιείται στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου.
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό δίκτυο, ένας σπουδαίος Οργανισμός και με την παρούσα εισήγηση, και βάσει του καταστατικού του Δικτύου, που επισυνάπτεται και όπου περιγράφονται οι σκοποί, οι στόχοι και η λειτουργία του Δικτύου, ζητούμε από το Σώμα την λήψη απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε θετικά στην εισήγηση του Δημάρχου και αποφάσισε:
– Την ένταξη του Δήμου Μεγαρέων στο δίκτυο CLIMATTICA
– Όρισε ως πολιτικό εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη και
– Όρισε ως Συντονιστή στον Δήμο μας τον Κάμπαξη Κων/νο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μεγαρέων.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button