Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 5/07/2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 5/07/2018

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων, καθορισμός ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και ορισμός διαστημάτων καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11836/17-4-2018 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την Εορτή της 15 ης Αυγούστου (Αγ. Μαρτύρων).
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το «Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα» της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Περάμου.
4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «Περάμεια» της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Περάμου.
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «Μικρασιάτικα».
6. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
7. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 121/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διαγραφή του ποσού του οφειλέτη Νικολάου Ι. Γκέλη.
8. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
9. Καθορισμός ανωτάτου ύψους πρ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2019.
10. Ομοίως της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
11. Περί πρόσληψης τεσσάρων ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας 3 μηνών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Μεγαρέων κατά το έτος 2018.
12. Καθορισμός ύψους αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Γεωργίας-Παγώνας Χ. Οικονόμου ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 667/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου στην οδό 28 η Οκτωβρίου αριθ. 41 στα Μέγαρα».
14. Έγκριση του από 15/6/18 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το Δήμο Μεγαρέων».
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Ν.1 στην Δημοτ. Κοινότητα Νέας Περάμου».
16. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή οδών Δροσίνη και Δημοσθένους και γηπέδου μπάσκετ στο Νεράκι».
17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόμου πρόσβασης στην περιοχή “Ντουράκο” Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων στην θέση “Λιοφάτιστα”».
18. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων».
19. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών».
20. Παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων.
21. Παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Ν. Περάμου».
22. Παράταση περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Ν.1 στην Δημοτ. Κοινότητα Ν. Περάμου».
23. Έγκριση εργασιών για την ανάπλαση χώρου και την τοποθέτηση περίφραξης για την δημιουργία υπαίθριου παιδότοπου και χώρου άθλησης στην συμβολή των οδών Δ. Μπερδελή και Βυζαντίου στα Μέγαρα.
24. Έγκριση όρων παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρίας: ‘’Κτιριακές Υποδομές Α.Ε” προς τον Δήμο Μεγαρέων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου παρκέ στο κλειστό Γυμναστήριο περιοχή “Μελί” Μεγάρων».
25. Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΡΓΟΥ 1: «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών» της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων»
26. Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων».
27. Περί ορισμού υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης: “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης”
28. Περί παραχώρησης της χρήσης Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας στο δημ. Ν.Π.Δ.Δ ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ”.
29. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
30. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 7 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
31. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 1 ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
32. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 9 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
33. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
34. Περί έγκρισης ή μη του αιτήματος της WIND για άδεια χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης σε περιοχή εκτός του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων.

Related posts