Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 5/4/2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2017.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2017.
 • Περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εορτή Πρωτοχρονιάς 2017 του Δήμου Μεγαρέων.
 • Ομοίως για το έθιμο Κούλουμα Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου.
 • Ομοίως για την εορτή 25ης Μαρτίου 2017 (παρέλαση).
 • Ομοίως για το έθιμο του Μάη 2017.
 • Περί διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Δ. Παπαφράγκου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Γ. Σούκουλη.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Αγ. Καλοζούμη και                  Ι. Βόρδου.
 • Περί αποδοχής παραίτησης Ελ. Ρήγα από την θέση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017 – 2018.
 • Περί αποδοχής παραίτησης Σπ. Κορώση από μέλος του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.
 • Περί έγκρισης της μελέτης «Κατασκευή δρόμου στην θέση Άνω Πευκενέας για την διασύνδεση της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση Απογιούρισμα με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση Παπαγιαννέϊκα».
 • Περί έγκρισης της μελέτης «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη».
 • Περί έγκρισης της μελέτης «Κλειστό γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων  – κατασκευή νέου παρκέ».
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου 1 «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β’ Φάσης».
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Έργα Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του Δήμου Μεγαρέων».
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού κινητής τηλεφωνίας WΙND (περίπτωση από κοινού χρήση σταθμού με την εταιρεία VODAFONE) στην κορυφή του Ελατιά (Γεράνεια Όρη) του Δήμου Μεγαρέων.
 • Περί έγκρισης άδειας μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας Αμαλίας Σωτ. Παπασίδερη από οδό Δ. Μπερδελή σε Κ.Χ. οικισμού Πάχης.
 • Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Μεγαρέων με την Α.Ε «RECYCOM».
 • Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Μεγαρέων με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
 • Ανάκληση των υπ’ αριθ. 199/2004 και 86/2008 αποφάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Περάμου.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ: «Περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2017
 •  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον Πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηματοδότησης για το οικον. έτος 2017 της ΔΗ,Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button