Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 20/12/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2016.
 • Έγκριση σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) Β’ Φάση.
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα επί της οδού Ρ. Φεραίου στα Μέγαρα».
 • Ανάθεση μελέτης για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου μεταφοράς νερού στο Αλεποχώρι».
 • ‘Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης Κ.Φ. 195 του ρυμοτ. Σχεδίου της περιοχής Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων για την ανέγερση Ιερού Ναού.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας αντικαταστάσεως κουβουκλίου περιπτέρου στην Ο.Ε. «ΧΡ. Π. ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ» στην πλατεία Φρειδερίκης (Λυτάρα) του Δήμου Μεγαρέων.
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 58/2016 αποφάσεως Διοικ. Συμβουλίου ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ «περί  έγκρισης κατάρτισης και ψήφισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Γηροκομείου (Μ.Φ.Η.).
 • Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2017.
 •  Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου μας οικον. έτους 2017.

 

και ώρα 21:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου μας οικονομικού έτους 2017.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 326/2016 απόφασης του Διοικ.Σ/λίου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί ψήφισης πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2017.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2016 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2017.
 • Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2017.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button