Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 20:30

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων Κ. Καράμπελας απευθύνει πρόσκληση σύγκλισης αυτού με δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».

2. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τεσσάρων (4) σχολικών αιθουσών και του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2020-2021.

3. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τριών (3) σχολικών αιθουσών και του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2020-2021.

4. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης πέντε (5) σχολικών αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2020-2021.

5. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Δυτικής Αττικής στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2020-2021.

6. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021– 2022.

7. Περί ανάληψης από τον Δήμο του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.

8. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Ειρ. Σακερλή ορισθείσης με την 253/20 απόφαση Οικονομικής επιτροπής.

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης Αγροτοβιομηχανικά κτίρια αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα της Ο.Ε. Π. Τσεκούρας & Σια επί της ανωνύμου δημοτικής οδού στην θέση ΘΗΒΑΣ ΣΤΡΑΤΑ – ΤΑΧΙ εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης Μεγάρων.

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης διαμόρφωσης πεζοδρομίου στη Νέα Πέραμο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 342 του κ. Γ. Μπελιμπασάκη.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα του Δήμου».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση ανελκυστήρων των δημοτικών καταστημάτων Μεγάρων και Νέας Περάμου».

13. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

14. Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Νέας Περάμου στο παλαιό σχέδιο (1935) από αμιγή σε γενική κατοικία.

15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Μεγαρέων.

16. Περί καθορισμού και καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

O Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button