Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής για την προώθηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο νέο ΕΣΠΑ

«Η Δυτική Αττική απαιτεί ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και παρεμβάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα»

 

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής για την προώθηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο νέο ΕΣΠΑ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015, σύσκεψη στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, με θέμα την επεξεργασία πρότασης του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Ν. Μελετίου  για την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη χωρική ενότητα Δυτικής Αττικής (περιοχές Θριασίου- Μεγαρίδος).

 

Δεδομένου ότι η Δυτική Αττική αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και των ιδιαίτερα οξυμμένων προβλημάτων ή υστερήσεων σε επίπεδο χωροταξικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και  παραγωγικό αλλά διαθέτει ταυτόχρονα σημαντικούς πόρους και χαρακτηριστικά για την τοπική και συνολική περιφερειακή ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση είναι εκείνο το εργαλείο που μπορεί να συσπειρώσει τους Δήμους, την Περιφέρεια, ερευνητικούς φορείς και κοινωνία πολιτών για την υλοποίηση ενός πολυθεματικού και πολυτομεακού αναπτυξιακού σχεδίου έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκείνη η κρίσιμη μάζα παρεμβάσεων που θα επιφέρει βιώσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

 

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης της πρότασης και συσπείρωσης των διαθέσιμων δυνάμεων στη Δυτική Αττική έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ουσιαστικών αποτελεσμάτων λόγω των κατακερματισμένων και ασυντόνιστων παρεμβάσεων.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε ότι «το εργαλείο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης μπορεί να εξυπηρετήσει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τις προγραμματικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας και των Δήμων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, δημιουργώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέργεια και πολλαπλασιαστικά οφέλη.  Η Δυτική Αττική απαιτεί ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και παρεμβάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα».

 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη,  ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Γ. Τσουκαλάς, ο  Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Ν. Μελετίου, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Σ. Ραγκούσης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Μεγαρέων, κ. Α. Μαραζιώτης, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. κ. Γ. Οικονόμου, κ. Α. Κότιος, κ. Μ. Κουταλάκης και υπηρεσιακά στελέχη και συνεργάτες της Αντιπεριφέρειας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button