Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων – Τετάρτη 18 Μαρτίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μεγάρων την Τετάρτη 18 Μαρτίου και ώρα 8:30 μ.μ..

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Διεξαγωγή Ημερίδας για την Νεολαία με θέμα “Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτές Διαδικασίες, Ανοιχτή Οργάνωση” την 18η Απριλίου 2015.
  • Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση καθαρισμού – εξωραϊσμού – αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης εστιών ρύπανσης “Let's Do it” την 26η Απριλίου 2015.
  • Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Μονάδα ανακύκλωσης στερεών και μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό:16 και με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)» στη θέση «Του Καλόγερου το Κομμάτι» του Δήμου Μεγαρέων της εταιρείας «Αφοί Ευθ. Παπαφράγκου Ε.Π.Ε.»
  • Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών», υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό: 16 και με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασίας Ρ5)» στην θέση «Άκρες» του Δήμου Μεγαρέων της εταιρείας «Eco Hellas Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
  • Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης
    α) καταστήματος  κατηγορίας IV: Επιχειρησεις Μαζικής  Εστίασης  «Σνακ Μπαρ – Μεζεδοπωλείο» ιδιοκτησίας του SEFERI ERJON του HAJDER που θα λειτουργήσει στα Μέγαρα επί των οδών Χρ. Μωραϊτου & Γ. Χατζή, στο Ο.Τ. 296 και
    β) παρακείμενης αίθουσας εξυπηρετούμενων ατόμων – έναντι του καταστήματος- για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
  • Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης καταστήματος κατηγορίας IV: Επιχειρησεις Μαζικής Εστίασης «Ψητοπωλείο» ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας «Αναστάσιος Σκάρπας και ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον Αναστάσιο Σκάρπα του Χαραλάμπους που θα λειτουργήσει στα Μέγαρα  επί της Παραλιακής Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button