Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται απόψε στις 8:30 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγάρων.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 • Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικον. έτους 2014.
 • Αναμόρφωση πρ/σμού δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2014.
 • Περί αποδοχής παραίτησης του εκκαθαριστή της ΔΕΥΑΜ κ. Κ. Μαργαρίτη.
 • Ορισμός δύο ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜ λόγω λύσεως αυτής.
 • Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.
 • Εκδίκαση ενστάσεων και επικύρωση ή μη της 90/14 αποφ. Δημ.Σ/λίου περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως Μεγάρων στα Ο.Τ. 8 και 9.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (2014)».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών (Φ.Ο.Π.) της πόλεως Μεγάρων».
 • Ορισμός Δημοτικού Σ/λου και του αναπληρωτού αυτού, ως Προέδρου του Α/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2014.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου του «Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου» στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για τις ανάγκες των ομάδων θεάτρου αυτής.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου «Ανοικτού Θεάτρου» περιοχής «Πευκάκια» και του περιβάλλοντος χώρου αυτού στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τις ανάγκες των ομάδων θεάτρου αυτής.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου του «Μουσικού Ομίλου Μεγάρων» στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για τις ανάγκες του «Βυζάντειου Ωδείου» αυτής.
 • Έγκριση της 56/14 αποφ. του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Εργαστηρίου Αισθητικής και Καλών Τεχνών» της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ σχολικού έτους 2014 – 2015.
 • Έγκριση της 57/14 αποφ. του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Βυζάντειου  Ωδείου» για το διδακτικό έτος 2014-2015.
 • Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 • Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Γεωργίου Δεσπίνη.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button