Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Περάμου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Από 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2013
Από 8.00 έως 12 μ.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
2) Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
3) Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
6) Σε περίπτωση ανεργίας άνω των 6 μηνών κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας με κάρτα ανεργίας σε ισχύ και βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
7) Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της απόφασης της υγειονομικής Επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίάς
8) Σε περίπτωση διαζυγίου αντίγραφο του διαζευκτηρίου, σε περίπτωση διάστασης ένορκη βεβαίωση και σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου.
9) Κοινωνικά Κριτήρια

Παρόμοια άρθρα

Back to top button