Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – 11/4/2011

 

Τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την 11η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

  

 

 

Ημερήσια διάταξη

1

 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με Ευάγγελο Λουκά κατά του Δήμου Μεγαρέων

     

2

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με Ιωάννη Σταμπόλα κατά του Δήμου Μεγαρέων

     

3

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με Μαρία Γκίνη κατά του Δήμου Μεγαρέων

     

4

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση Δήμου Ν.Περάμου κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ

     

5

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση που αφορά ανακοπή ερημοδικίας από τον Δήμο Νέας Περάμου κατά της Αναστασίας Χας Ιακώβου Μαρκεσίνη

     

6

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με κ.Αναστάσιο Παπαβασίλη κατά του Δήμου Μεγαρέων

     

7

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με κ.κ. Θεοδωρίδη Στέργιο, Βαρβάρα & Δημήτριο Γρηγοριάδη σχετικά με απαλλοτριώσεις

     

8

 

Ομοίως ως άνω για υπόθεση με κ.Κων/νο Φουρτουλάκη-αίτηση ακυρώσεως

     
9
  Ορισμός  πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφων στην Δ.Ο.Υ. Μεγάρων τα οποία αφορούν κατάσχεση εις χείρας τρίτου των οφειλετών του Δημοσίου

 

 

 

10
 
  Επιστροφή ποσού από τον Δήμο Ελευσίνας
 
   
     
     
   
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
Ιωάννης Μαρινάκης
Δήμαρχος Μεγαρέων
 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button