Ομιλία του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. κ. Αθανάσιου Δρένη

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε,

Σας καλωσορίζω και εγώ με την σειρά μου στην παρουσίαση του Προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013 .

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την Τοπική Κοινωνία, αλλά και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη  Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ «Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων» η οποία αποτελεί μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαόπου συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως:

·      κατάρτιση και επιμόρφωση,

·      εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,

·      εκπόνηση business plan,

·      εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων,

·      παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.

 

Ο στόχος των Τοπ/EKO είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:
να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας
να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

 

Σε αυτό το σημείο, θεωρώ σημαντικό να τονίσω, ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση επαναφοράς και ένταξης των συμπολιτών μας, στην αγορά εργασίας. Δεν υλοποιούνται απλά κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία θα δώσουν επιπλέον γνώσεις στους ωφελούμενους. Στην ουσία θα επιλεχθούν άτομα, τα οποία θα επιμορφωθούν και καταρτιστούν σε βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας (marketing, management, πωλήσεις, διαφήμιση, ηλεκτρονικό εμπόριο, Βασικές αρχές της λογιστικής, κ.α.), στην συνέχεια θα αξιοποιήσουν τα  business plan που θα τους δοθούν δωρεάν, ενώ για έξι μήνες θα τους παρέχονται, επίσης δωρεάν, συμβουλευτική επιχειρηματική υποστήριξη από εξειδικευμένους Επιχειρηματικούς Συμβούλους!

Οι δύσκολες εποχές που διανύουμε αποτελούν εφαλτήριο για τον Δήμο μας, να κινητοποιήσει τους δημότες της, προς κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της περιοχής μας, αλλά και στις ιδιαίτερες ικανότητες των ατόμων.

Στόχος λοιπόν είναι, όχι μόνο να στηρίξουμε τον συμπολίτη μας ο οποίος υποφέρει, αλλά και να ανοίξουμε νέους δρόμους επιχειρηματικότητας, κοντά στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας, και κυρίως να αξιοποιήσουμε τις ανεκμετάλλευτες μέχρι τώρα ευκαιρίες της περιοχής μας!

Στην πραγματικότητα, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε 80 άτομα να πάρουν την ζωή ξανά στα χέρια τους και με νέες δυνάμεις να δημιουργήσουν σταθερές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις!

Στηρίζουμε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις, προς όφελος της κοινωνίας και της περιοχής μας. Μας αφορά όλους μας!

Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, διότι θεωρώ με την παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα καταλάβετε και θα αξιολογήσετε τις δυνατότητες και τις προοπτικές του προγράμματος για την περιοχή μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button