Ο Αντιδήμαρχος Στ. Φωτίου για τα δημοσιεύματα για Ορυχείο Βωξίτη στα Γεράνεια

«Μετά το πρόσφατο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα  τοπικής εφημερίδας  για έναρξη διαδικασιών αδειοδότησης για Ορυχείο Βωξίτη στα Γεράνεια είναι αναγκαίο ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος να διευκρινίσω ότι το αίτημα της «ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» αφορά αποκλειστικά και μόνον δεκαπέντε διάσπαρτων και μεμονωμένων αναγνωριστικών γεωτρήσεων, σε ένα ευρύτερο χώρο έκτασης 49.865,783 στρεμμάτων των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων, σε προσδιορισμένες θέσεις, με πιθανό το ενδεχόμενο επιπλέον γεωτρήσεων, εφόσον εντοπιστούν μεταλλοφόρες συγκεντρώσεις.

Η διοίκηση του Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε συνεχή συνεργασία για το ανακύψαν ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί αναλυτικά και διεξοδικά  στο  Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Δήμου είναι βέβαιο ότι θα αποφανθεί με γνώμονα πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία πρέπει να αποτελεί όρο για την οικονομική ανάπτυξη.

Ήδη ο Δήμαρχος με σχετική απόφαση του, συγκρότησε  τριμελή επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από τους τον κ. Κων/νο Κάμπαξη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Κα Αθηνά Βαλτά Τοπογράφο Μηχανικό και Παρασκευή Κατρακούλη Πολιτικό Μηχανικό, για την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και τη σύνταξη εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή στην ως άνω επιτροπή να γνωστοποιήσει την «Μη τεχνική περίληψη» που συνοδεύει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μεταλλευτικής έρευνας καθώς και τον «χάρτη γεωτρήσεων» σε όλους τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, στο πλαίσιο της έγκαιρης και πληρέστερης επί του ανακύψαντος θέματος ενημέρωσής τους, ώστε οι όποιες απόψεις τους κατά την επικείμενη συζήτηση να εστιάζονται επί των πραγματικών δεδομένων του περιεχομένου της Μ.Π.Ε.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button