Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 23-2-2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος: 

 

  • Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2016 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΗ,Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 30386/27223/22-9-2011 (ΦΕΚ 2116/τ.Β’ /2011) συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button