Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 11-9-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 11 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Περί έγκρισης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων  Δήμου Μεγαρέων.
  • Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση μέρους των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξη στο βοηθητικό γήπεδο Σταδίου Μεγάρων».
  • Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 71/2015 απόφασης Δ.Σ. του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2015 για το 2ο τρίμηνο.
  • Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 72/2015 απόφασης Δ.Σ. του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” περί υποβολής απολογισμού οικονομικού έτους 2014.
  • Περί έγκρισης ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικονομικό έτος 2014.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button