Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 3-6-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων.
 • Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Μεγαρέων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.
 • Περί μίσθωσης ακινήτου για πολιτιστικές εκδηλώσεις-δραστηριότητες του Δήμου.
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Αν. Τσίγκρη.
 • Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Ελένης Σπ. Σάλτα λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Ανάκληση της υπ΄ αρίθμ. 72/2010 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου ως προς την πληρωμή αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων στον Παν. Πάνο.
 • Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων εντός κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV-Επιχείρηση αναψυχής ‘’Καφετέρια’’ ιδιοκτησίας κ. LLABUTI ORJETA του FOTO που θα λειτουργήσει επί της πλατείας Βασ. Κων/νου αριθ. 2 του Δήμου Μεγαρέων.
 • Περί έγκρισης κατάληψης-χρήσης κοινοχρήστου χώρου υπό της Ο.Ε. ‘’Χριστοδούλου Σταύρος και Σια’’ στο 55ο  χλμ  Κινέττας για το έτος 2015.
 • Διάλυση σύμβασης του έργου: ‘’Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαρά Νο 1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου¨.
 • Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: ‘’Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων’’.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’Ανακατασκευή οδού Βαγιανού’’.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’Καθαίρεση άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος στις οδούς Πανταζοπούλου και Ομήρου’’.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’Συμπληρωματικές εργασίες τοποθέτησης σωλήνων υδροσυλλογής στην οδό Ομήρου και λοιπές εργασίες’’.
 • Αποξήλωση περίφραξης σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. Γ.245 στο Νεράκι Νέας Περάμου.
 • Περί αλλαγής της υφιστάμενης κυκλοφοριακής σήμανσης στην περιοχή Λουτρόπυργο Ν. Περάμου Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button