Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 6/11/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 6 η Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση Β’ αναμόρφωσης της Εισηγητικής Έκθεσης χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το οικονομικό έτος 2018.
3. Έγκριση Β’ αναμόρφωσης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το οικονομικό έτος 2018.
4. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤΤ068 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες και αποδοχή των όρων της με Α.Π. 619/27-2-2018 Πρόσκλησης (κωδ. ΑΤΤ 068/ Α-Α ΟΠΣ 2616 της ΕΥΔ του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
5. Περί έγκρισης μελέτης για την Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των κοινωνικών δομών Δήμου Μεγαρέων στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤΤ068 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο ΄΄Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες΄΄.
6. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο, το ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» & το  ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-
2020, με τίτλο «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» (πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068) και έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης.
7. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδού Σαλαμινομάχων στην Ν.Πέραμο».
8. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης Σχολής Πυροβολικού με το δίκτυο πόλης της Νέας Περάμου».
9. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση αντλιοστασίου».
10. Περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού το Κ.Φ 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου».
11. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαρέων».
12. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Συστήματα βυθιζομένων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων».
13. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
14. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Ιουστινιανού και Αγίας Σοφίας στην επέκταση σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων».
15. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου – οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Μεγαρέων».
16. Έγκριση διαμόρφωσης κοινωφελούς χώρου 364 στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων.
17. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 32/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων οδού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου μεταξύ των Ο.Τ 366,367,680 στην πόλη των Μεγάρων».
18. Εφαρμογή μέτρων για την προστασία των αγροτικών περιοχών και των δασών στην επικράτεια του Δήμου στα πλαίσια της πρόληψης και της καταστολής.
19. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων».
20. Περί ετήσιας παράτασης συμβάσεως μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΓΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
21. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019- 2020.
22. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 206/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς βορείου τομέως».
23. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου έτους 2019.
24. ‘Έγκριση του από 24/10/18 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου 1/4/2015 έως 31/12/2015».
25. Έγκριση του από 24/10/18 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016».
26. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
27. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2018».
28. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και προγραμματισμού αναπτυξιακών έργων».
29. Έγκριση του από 24/10/18 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου (4 ο Παραδοσιακό Συναπάντημα)».
30. Ομοίως της εργασίας: «Εορτή 15 ης Αυγούστου (Αγ.Μαρτύρων)».
31. Έγκριση του από 31/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση – επισκευές μεταφορικών μέσων 2018».
32. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 288/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην εξειδίκευση της δαπάνης για τη συμμετοχή στο 7 ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
33. Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεγάρων προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
34. Σύμβαση αναγνώρισης οφειλών και ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων για την άμεση αποπληρωμή τους.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button