Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 30-3-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου οικον. έτους 2014.
 2. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ειρ. Φωτέλη.
 3. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Βασιλείου Κασιμάτη.
 4. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελευθερίου Τσολάκου.
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου».
 6. Μερική τροποποίησης της υπ’ αριθ. 231/2014 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου σχετικά με την έγκριση μελέτης εκτροπής χειμάρρου Αγίας Παρασκευής προς τον χείμαρρο Μαυρατζά με αγωγό κλειστής διατομής.
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός δένδρου στο τέρμα της οδού Σιθνίδων στα Μέγαρα.
 8. Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κενωθέντος περιπτέρου απευθείας σε δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρ. 76 του Ν. 4257/14.
 9. Περί σύστασης Δημοτικής Κοινότητας Κινέττας Δήμου Μεγαρέων.
 10. Περί συνέχισης της λειτουργίας της Δ.Ε.Μ.  Α,Ε.
 11. Περί της ανάπτυξης του τουρισμού στον Δήμο μας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button