Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 23/05/2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 23/05/2018

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23 η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2018.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2018.
3. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητείας ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου μας.
5. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την αποζημίωση σχολικού τροχονόμου (β’ δόση 2018).
6. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
7. Περί παραχώρησης χρήσης σχολικής αίθουσας για την δημιουργία τμήματος γραμματισμού νέων και ενηλίκων Ρομά στο πλαίσιο εφαρμογής του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά».
8. Περί τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεγαρέων στη Ν. Πέραμο.
9. Περί συγκρότησηςδιαπαραταξιακής Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεγαρέων στη Ν. Πέραμο.
10. Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Δήμο Μεγαρέων.
11. Περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Μεγαρέων.
12. Περί συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Μεγαρέων.
13. Έγκριση του από 4/5/2018 (αρ.πρωτ.8942/4-5-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων».
14. Έγκριση του από 4/5/2018 (αρ.πρωτ.8943/4-5-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Διοργάνωση Χορού Τράτας».
15. Έγκριση του από 3/5/2018 (αρ.πρωτ.8877/3-5-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Διοργάνωση Χορού Τράτας».
16. Έγκριση του από 18/4/2018 (αρ.πρωτ. 8418/24-4-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Εορτή 25 ης Μαρτίου (παρέλαση)».
17. Έγκριση του από 18/4/2018 (αρ.πρωτ. 8419/24-4-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Εορτή 25 ης Μαρτίου (παρέλαση)».
18. Έγκριση του από 18/4/2018 (αρ.πρωτ. 8411/24-4-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβίωση εθίμων αποκριάς».
19. Έγκριση του από 18/4/2018 (αρ.πρωτ. 8415/24-4-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβίωση εθίμων αποκριάς».
20. Έγκριση του από 18/4/2018 (αρ.πρωτ. 8417/24-4-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβίωση εθίμων αποκριάς».
21. Έγκριση του από 18/4/2018 (αρ.πρωτ. 8420/24-4-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβίωση εθίμων αποκριάς».
22. Έγκριση του από 2/5/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας:
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής & υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
23. Έγκριση του από 2/5/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας:
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής & υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
24. Έγκριση του από 2/5/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας:
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2018».
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης του 1/2017 πρακτικού συνεδριάσεως της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
26. Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης θέσεων για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων κατά την ημέρα της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης του Αη Γιώργη στην Ν. Πέραμο σύμφωνα με άρθρο 38 του Ν. 4497/2017».
27. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 23 της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων».
28. Περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κλειστό γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων – κατασκευή νέου παρκέ».
29. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων».
30. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Δήμου Μεγαρέων» .
31. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους 2018.
32. Περί εκμίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ. 664 με απευθείας συμφωνία.
33. Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με τον κ. Μενιδιάτη Βασίλειο.

Related posts