Ρυθμίστε τα χρέη προς το Δήμο, για να κερδίσετε προσαυξήσεις και τόκους

Ο Δήμος Μεγαρέων στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

 

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

 

Συγκεκριμένα:

 

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν :

Εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν

 

Γ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι τα είκοσι (20) ευρώ

 

Πιστεύοντας ακράδαντα πως η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει σπουδαία ευεργετήματα και οφέλη για τους δημότες του (απαλλαγή προσαυξησεων, 100 δόσεις, δόση των 20€, ταμειακή ενημερότητα), καθ όλη την διάρκεια που θα βρίσκεται σε ισχύ, θα λειτουργεί στο Δήμο γραφείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων (κα Φωτεινή Λουκά τηλ. 2296081909).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button