Έληξε στις 15/06/2013 η περίοδος αλλαγής συμβατικών κλωβοστοιχιών πτηνοτροφείων

Από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων, ανακοινώνεται στους πτηνοτρόφους αυγοπαραγωγούς του Δήμου Μεγαρέων ότι, η τελική ημερομηνία αλλαγής των συμβατικών κλωβοστοιχιών έληξε στις 15/06/2013.

Όσοι πτηνοτρόφοι εξακολουθούν να διατηρούν όρνιθες σε συμβατικούς κλωβούς δεν θα μπορούν πλέον να σημαίνουν τα αυγά και να τα διαθέτουν στην αγορά και υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν. 2538/1997.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button