Πρωτοδικείο: Συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ του Δ. Μεγαρέων αύριο 12 Απριλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης την 12η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι και μοναδικού θέματος:

– Περί έκδοσης ψηφίσματος υπέρ του ορισμού της πόλης των Μεγάρων ως Περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πειραιώς που προβλέπεται στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χωροταξική αναδιάρθρωση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου να γίνουν σαφείς οι θέσεις του Δήμου στα πλαίσια της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης για τον ορισμό της πόλης των Μεγάρων ως Περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πειραιώς που προβλέπεται στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χωροταξική αναδιάρθρωση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, η οποία λήγει στις 18-04-2024.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Ν. Χατζής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button