Πρόσληψη ανέργων για έργα με αυτεπιστασία

Από την ΠΕΜΠΤΗ 9 Φεβρουαρίου 2012 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Φεβρουαρίου 2012, θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία» .

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους , εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ .

Οι ειδικότητες για τις μπορούν υποβληθούν αιτήσεις είναι :

1.      ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2.      ΔΕ Οδηγών

3.      ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

4.      ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών

5.      ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων

6.      ΔΕ Υδραυλικών

7.      ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

8.      ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Τα Γενικά και Ειδικά Τυπικά Προσόντα, ανά ειδικότητα πρόσληψης αναφέρονται στην Β104880/6-2-2012 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, η οποία έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ) και του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μεγαρέων και της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου και στα ΚΕΠ Μεγάρων και Νέας Περάμου.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ait.oaed.gr. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η υποβολή  των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί

Α. Στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγάρων

Β. Στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.

Προκειμένου να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η αίτηση μέσω των Καταστημάτων του Δήμου μας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: Αστυνομική  ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κάρτα ανεργίας, κάρτα ανεργίας του/της συζύγου στην περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η. Ο/Η υποψήφιοςμπορεί να επιλέξει μία (1) μόνο ειδικότητα και μέχρι τρεις (3) φορείς κατά σειρά προτίμησης.

Εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι έχει ανήλικα τέκνα ή ότι ο/η σύζυγός του είναι άνεργος/η, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει στον ΟΑΕΔ, που είναι εγγεγραμμένος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2012 .

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη επεξεργασίας των αιτήσεων και την κατάρτιση των Ετήσιων Κυλιομένων Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, καθώς και των πινάκων αποκλειομένων , έχει αποκλειστικά ο ΟΑΕΔ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button