Εγκρίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τη μίσθωση του εκκλησ. ακινήτου για προσωρινή φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών

Δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη 28/5 στο “Διαύγεια” η “Προέγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Νέας Περάμου Αττικής (έτσι αναγράφεται στον τίτλο της απόφασης) με σκοπό τη προσωρινή φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, για τα οικονομικά έτη 2021,2022,2023,2024 και 2025.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Υπουργείο αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση της πληρωμής ποσού 468.000 €  για τη μίσθωση εκκλησιαστικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων με σκοπό την προσωρινή φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 έως 2025

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

Παρόμοια άρθρα

Back to top button