Πρόγραμμα ελέγχου διαρροών δικτύου από το δήμο – Υπογραφή σύμβασης

Ένα ακόμη υψηλής σπουδαιότητας έργο συμβασιοποιήθηκε για το δήμο Μεγαρέων. Την Τρίτη 4/3/2014 υπογράφηκε η σύμβαση από το Δήμαρχο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ». Η μελέτη συντάχθηκε από Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου μας τον Ιανουάριο του 2011, προκειμένου να υποβληθεί ο φάκελος προς χρηματοδότηση άμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η προθεσμία έληγε στις 31.01.2011.

 

Ο συντονισμός όλων των ενεργειών εξασφάλισε την έγκριση του έργου, το οποίο σημειωτέον δεν κόστισε στο Δήμο ούτε ένα ευρώ, εφόσον όλα έγιναν με ίδια μέσα.

 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2013, με αρχικό προϋπολογισμό 1.052.836,95 € (με ΦΠΑ 23%). Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού αναδείχθηκε ως Ανάδοχος η κοινοπραξία που σημείωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και την υψηλότερη έκπτωση.

 

Η εν λόγω προμήθεια αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο αποτελείται από επιμέρους διατάξεις μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι να παρακολουθεί συνεχώς την παροχή και την πίεση του δικτύου ύδρευσης και να «αντιλαμβάνεται» το πότε θα υπάρχει μειωμένη ζήτηση, ώστε να επεμβαίνει και να μειώνει την πίεση με επακόλουθο την αντίστοιχη μείωση των απωλειών και τον περιορισμό των ζημιών του δικτύου.

 

Τα μηχανήματα αυτά θα επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον κεντρικό υπολογιστή ασύρματα, οπότε δε θα χρειαστούν επιπλέον εκσκαφές.

 

Με την λειτουργία του συστήματος θα μας παρέχεται η δυνατότητα να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή το τι συμβαίνει στο δίκτυο αλλά και να παρέμβουμε σ’ αυτό όταν χρειάζεται.

 

Εκτός του παραπάνω σταθερού εξοπλισμού, η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει και φορητό εξοπλισμό για την ανεύρεση των διαρροών.

 

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου, έχει προβλεφθεί δοκιμαστική λειτουργία επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επί τρεις μήνες, από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί και πριν παραληφθεί.

 

Πέρα τούτου έχει προβλεφθεί και η 3μηνη εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Μεγαρέων με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την αποδοτική και μακρόχρονη λειτουργία του έργου.

 

marinakis3

Παρόμοια άρθρα

Back to top button