Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων και χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται στους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 15 Μαΐου 2016 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Eλ. Βενιζέλου 82,  Ελευσίνα).

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των δύο τουλάχιστον προηγούμενων αμπελουργικών περιόδων
  • Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας
  • Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ)
  • Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Φωτ/φο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
  • Φωτ/φα παραστατικών ιδιοκτησίας

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία (Eλ. Βενιζέλου 82,  Ελευσίνα  τηλ 2131600812).

 

Επιπλέον Από ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2672/01-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής, οι ενδιαφερόμενοι για νέα άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2016 θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/ και συγκεκριμένα θα επιλέξουν από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες την υπηρεσία «Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου».

 

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των επιμέρους κριτηρίων εκλεξιμότητας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη κατά την υποβολή της αίτησης μπορούν να καλούν το τηλέφωνο 1540 του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το χρονικό διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει από 1 Μαρτίου 2016 και λήγει στις 15 Απριλίου 2016.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button