Συνάντηση ενημέρωσης και μέτρα ενίσχυσης μελισσοκόμων για το έτος 2019

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας ΑΤΤΙΚΗΣ, ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι την Παρασκευή 11/1/2019 και ώρα 10:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με σκοπό την ενημέρωσή τους για το μικρό σκαθάρι της κυψέλης και άλλα τρέχοντα μελισσοκομικά θέματα.
Παράλληλα όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2019.
Επίσης για διευκόλυνση των μελισσοκόμων θα υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλουν και τις «δηλώσεις διαχείμασης».

Δικαιούχοι της δράσης Αντικατάσταση Κυψελών είναι όσοι:

  • Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης.
  • Κατέχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια .
  • Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.Δικαιούχοι της δράσης ενίσχυσης της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών είναι:

   Α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι:

  • Έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης.
  • Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες.
  • Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.
  • Έχουν θεωρημένο σε ισχύ Μελισσοκομικό Βιβλιάριο.
  • Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €. Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες και/ή υπέβαλλαν Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

   Β) Οι Συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι:

   Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο καθώς και βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ και ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button