Περιφέρεια Αττικής: Παραδίδεται στους πολίτες το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Νέας Περάμου

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται στους πολίτες το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης Νέας Περάμου που εκτέλεσε η Περιφέρεια Αττικής, με συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Λευτέρη Κοσμόπουλου, σύμφωνα με δελτίο τύπου εκ του γραφείου του.

Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα, δεδομένης της μεγάλης καταστροφικής πλημμύρας του 2017, που έπληξε την Νέα Πέραμο.

Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, συντόνισαν τις απαραίτητες ενέργειες, ως την ολοκλήρωση του έργου που θωρακίζει αντιπλημμυρικά την περιοχή.

Σχετικά ο κ. Κοσμόπουλος ανέφερε: «Είναι μεγάλη η χαρά να βλέπουμε ένα έργο της Περιφέρειας Αττικής, ένα έργο που θωρακίζει αντιπλημμυρικά την περιοχή της Νέας Περάμου, να γίνεται πράξη και να ολοκληρώνεται για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας.
Ως Περιφέρεια Αττικής, έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που συναντούν συχνά τα έργα, επιμένουμε και δίνουμε λύσεις στην πράξη για τον τόπο μας».

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης Νέας Περάμου που εκτελέσθηκε και παραδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

1. Αρχικός προϋπολογισμός της σύμβασης έργου: 2.582.993,46 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

2. Στις 19-01-2022 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου, συνολικής δαπάνης 381.075,46 € (με Φ.Π.Α.).

3. Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων, λόγων έκτακτων προβλημάτων και δυσκολιών, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 31-05-2022.

4. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάστηκε δίκτυο αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, σωληνωτών και κιβωτοειδών, στην Νέα Πέραμο, η οποία λόγω αναγλύφου παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Με το υπόψη δίκτυο, τα όμβρια που είχαν απορροή τις οδούς της περιοχής, οδηγούνται πλέον στους τελικούς αποδέκτες και από εκεί στην θάλασσα.

5. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και κατόπιν αναφορών από κατοίκους της περιοχής για επαναλαμβανόμενη αστοχία απορροής των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενο Κεντρικό Συλλεκτήρα, στην συμβολή της οδού Πλαστήρα με την ΠΕΟΑΚ, διαπιστώθηκε ότι ο υφιστάμενος αγωγός έχει κατασκευαστεί με απομείωση της διατομής του κατάντη της ΠΕΟΑΚ. Η διαφοροποίηση αυτή στις διαστάσεις, δημιουργεί πρόβλημα ακριβώς ανάντη της ΠΕΟΑΚ, όπου ο Κεντρικός Συλλεκτήρας υπερχειλίζει, οπότε και τα επιπλέον επιφανειακά απορρέοντα όμβρια οδηγούνται στην οδό Μόσχου και στην ευρύτερη κατάντη περιοχή πλημμυρίζοντάς την.

6. Προκειμένου να αποφορτιστεί κατά το δυνατόν ο υφιστάμενος Κεντρικός Συλλεκτήρας από επιπλέον όμβρια, κατασκευάστηκε, επιπλέον της αρχικής μελέτης, νέος Κεντρικός Συλλεκτήρας ο οποίος παραλαμβάνει τα όμβρια που προβλέπονταν να αποχετευθούν στον υφιστάμενο Κεντρικό Συλλεκτήρα. Ο νέος αγωγός ακολουθεί την ΠΕΟΑΚ, στη συνέχεια την οδό Ν. Κρυάδα και καταλήγει στην θάλασσα, με συνολικό μήκος περίπου 260 μ.

7. Το συνολικό μήκος του κατασκευασμένου δικτύου που παραδίδεται είναι περίπου 5.800 μ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button