Ο Γρ. Σταμούλης ζητάει να αναλάβει ο Δήμος την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

Η αλήθεια και η πραγματικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, είναι πως όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στην λειτουργία των Λαϊκών αγορών σε όλη την Αττική ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στους Δήμους.

Και ενώ λοιπόν ο Δήμος Μεγαρέων και κατ’ επέκταση ο Δήμαρχος δεν έχει καμία αρμοδιότητα, ούτε λόγο, ούτε ευθύνη για τις Λαϊκές Αγορές, που λειτουργούν στα όρια του Δήμου, γίνεται αυτός αποδέκτης των παραπόνων από πωλητές και πελάτες και όχι η Περιφέρεια, που εισπράττει κιόλας τα έσοδα από τους επαγγελματίες των Λαϊκών Αγορών.

Με άλλα λόγια και δυστυχώς η Διοίκηση του Δήμου εκ του Νόμου ΔΕΝ μπορεί να παρέμβει στην λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και να λύσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν.

Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης  έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Παπαδημητρίου  με την οποία ζητεί , όπως η αρμοδιότητα των λαϊκών Αγορών να περιέλθει στο Δήμο Μεγάρων για να έχει ο Δήμαρχος το νόμιμο δικαίωμα να παρέμβει και να λύσει τα προβλήματα, που έχουν προκύψει από κάποια κυκλώματα, που λυμαίνονται τις Λαϊκές.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό η αρμοδιότητα των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα ανήκει στους Δήμους, εκτός των Δήμων Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που η υπόψη αρμοδιότητα έχει παραχωρηθεί στις αντίστοιχες Περιφέρειες.

Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα για μία πολύ σημαντική δράση, όπως είναι η λαϊκή αγορά, η οποία επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία μιας πόλης με σοβαρές κοινωνικές και λοιπές λειτουργικές προεκτάσεις, ο ρόλος του Δήμου στην Αττική είναι απλά γνωμοδοτικός και μόνο σε ό,τι αφορά στην χωροθέτηση αυτής.

Έτσι λοιπόν, ενώ η Περιφέρεια εισπράττει τα έσοδα των λαϊκών αγορών με ένα μικρό ποσοστό να μεταβιβάζεται στον Δήμο, ο Δήμος επωμίζεται σχεδόν τα πάντα, που αφορούν στην λειτουργία τους και δέχεται όλα τα παράπονα και τις απαιτήσεις των πολιτών καθώς και των πωλητών λαϊκών αγορών, χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα επίλυσής τους, αφού δεν έχει την αρμοδιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε πολύ, όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου η αρμοδιότητα των λαϊκών αγορών, να περιέλθει στην αρμοδιότητα των Δήμων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως αυτό εξάλλου ισχύει για όλους τους λοιπούς Δήμους της Ελλάδας.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button