Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 22/4/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ τρίμηνου 2016.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πανηγύρι Αγίου. Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 0 Περάμου.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εκδήλωση μνήμης για την βύθιση του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΡΑ».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον Αγώνα δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Ν. Περάμου έτους 2016.
  • Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  • Περί εκμίσθωσης ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664), με χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ Δ 166).
  • Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διαχείριση του προγράμματος: «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και όρων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα – Απογραφή στον οικισμό Ρομά Βλυχού Μεγάρων».
  • Περί πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button