ΒΕΠ: Με επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητεί επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων

Αιτήματα για παροχή ασφαλιστικών και φορολογικών κινήτρων στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ αναλυτική επιστολή και αίτημα για τηλεδιάσκεψη αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Διαβάστε το δελτίο τύπου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά:

Με την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, τόσο με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, όσο και με πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις ή ελαφρύνσεις, θα ξαναρχίσουν οι πάσης φύσεως οικονομικές δραστηριότητες. Την πρόταση αυτή εκφράζει προς την κυβέρνηση η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και συνιστά την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της σταδιακής άρσεως των προληπτικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον «Covid-19».

Συνεχείς είναι οι τηλεδιασκέψεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΕΠ, στη διάρκεια των οποίων ανταλλάσσονται απόψεις και εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις 4 Μαΐου 2020, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε κυβερνητικές πηγές. Για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα, χωρίς αγκυλώσεις και προβλήματα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει για μια φορά ακόμα την ανάγκη άμεσης εξειδικεύσεως των προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μην κλείσουν οι πιο ευάλωτες, αλλά και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες σε φορολογικό, ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο, ώστε να στηριχθεί ουσιωδώς η επιχειρηματικότητα.

Στο πρώτο επίπεδο, η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου ζητεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου σε ένα νέο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα διαθέτει απλοποιημένες διαδικασίες. Πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής, να αποφασιστεί απαλλαγή προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, επιβράβευση των επιχειρήσεων που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους με φορολογικά κίνητρα.

Παράλληλα, το ΒΕΠ εισηγείται προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την υιοθέτηση μέτρων τόνωσης των εξαγωγών με φοροαπαλλαγές, μείωση και πλήρη απαλλαγή φορολογίας ανάλογα με το ποσοστό των εξαγωγών στις ακαθάριστες πωλήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να χορηγηθούν φορολογικά κίνητρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις. Επίσης, να απαλλαγούν από τη φορολόγηση για τα τρία πρώτα έτη λειτουργία τους όσες νέες επιχειρήσεις ιδρυθούν και λειτουργήσουν με παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες.

Στο δεύτερο επίπεδο που αφορά στα Ασφαλιστικά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς ζητεί ριζικές αλλαγές στο ισχύουν σύστημα απλοποίηση των διαδικασιών και παροχή κινήτρων, ώστε να ξεκαθαριστεί τι καταβάλλει ο εργοδότης και τι ο εργαζόμενος, αλλά και να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής βαθμίδος.

Όσον αφορά στην εφαρμογή του μέτρου στήριξης που προβλέπει έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου – Μαρτίου σε όσους θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους, θα πρέπει να είναι ουσιαστική έκπτωση και όχι να αφαιρεθεί αυτό το ποσό από τον υπολογισμό της σύνταξης. Προτείνεται επίσης, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών κατά 100% με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για ένα έτος από την λήξη επιδότησης.

Σχετικώς με τη ρευστότητα, σε τρίτο επίπεδο, το ΒΕΠ υπογραμμίζει ότι πρέπει να καθοριστούν ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρέχουν άμεση ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλότοκο δανεισμό, κεφάλαια κίνησης και μικροχρηματοδοτήσεις ή μικροπιστώσεις, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επίσης πρέπει να καθοριστούν εντός του Μαΐου, νέα ευέλικτα εργαλεία επιχορηγήσεων για επεκτάσεις ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων, δημιουργία νέων μονάδων, προσλήψεις προσωπικού, καθώς και μια δέσμη ενεργειών που θα ενισχύουν την εθνική οικονομία.

Μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσεως που προκάλεσε η εξάπλωση του «Covid-19» παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στεκόμαστε αρωγοί στις επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΠ. Παράλληλα συνταχθήκαμε με τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και προτείναμε άμεσα μια σειρά οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής.

Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, ακούσαμε πολλά αλλά διαπιστώνουμε ότι η θεωρία δεν συνοδεύεται από τις πράξεις. Για το λόγο αυτό επιμένουμε στη διατύπωση προτάσεων προς κάθε αρμόδιο παράγοντα. Επιμένουμε στην άποψη ότι η παραγωγή είναι η διέξοδος από την κρίση, εξηγούμε ότι η μεταποίηση αποτελεί ίσως έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας, όπως και οι βιοτεχνίες θεωρούνται εκ του αποτελέσματος η ραχοκοκκαλιά της εθνικής οικονομίας.

Το ΒΕΠ έχει καταθέσει στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αναλυτική επιστολή με τις προτάσεις του βιοτεχνικού κόσμου και έχει ζητήσει τηλεδιάσκεψη μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσουμε άμεσα, αναλυτικά και με σαφήνεια για τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας».

Διαβάστε την επιστολή:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, παρακολουθεί από την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού στη χώρα μας , τις εξελίξεις και είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις – μέλη του. Συντασσόμαστε με τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και παράλληλα χαιρετίζουμε τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχει ανακοινώσει για την προστασία της ελληνικής οικονομίας.

Με δεδομένο ότι η κρίση της πανδημίας έχει δημιουργήσει απειλές για την επιχειρηματικότητα και την εθνική αλλά και την παγκόσμια οικονομία, απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ως θεσμικός εκπρόσωπος και σύμβουλος της Πολιτείας, έχει προτείνει μια σειρά από οριζόντια μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την αποφυγή τραγικών συνεπειών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις .

Η επόμενη μέρα είναι πλέον στο κατώφλι, και ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει άμεση εξειδίκευση προτάσεων για την στήριξη τους με στόχο να μην δούμε «λουκέτα» και αύξηση ανεργίας.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη πρόκληση. Είναι βέβαιο ότι το οικονομικό και επιχειρηματικό παγκόσμιο μοντέλο θα διαφοροποιηθεί, το μεγάλο ζητούμενο είναι να διατηρηθούν οι παραγωγικές μονάδες των οικονομιών, ώστε να διασφαλιστεί η ανάκαμψη μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω του ιού. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να καθοριστεί στρατηγική, μέσα από ένα πλάνο στοχευμένων κινήσεων ώστε η οικονομία να μπορέσει να αντιδράσει θετικά και άμεσα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Να δημιουργηθεί νέο αναπτυξιακό πρότυπο – παραγωγικό μοντέλο με στροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την παραγωγή – μεταποίηση. Στροφή στην επιχειρηματική κουλτούρα από τον τουρισμό και συναφείς δραστηριότητες – που αποδεικνύονται ευαίσθητες – στην μεταποίηση – βιοτεχνία.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ο τομέας της μεταποίησης είναι η καρδιά κάθε σύγχρονης οικονομίας, μην επιτρέψετε να καταρρεύσει. Παρά το συγκριτικά μικρό μέγεθος της μεταποίησης στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο Ευρωπαϊκό όρο, η συνεισφορά της στην οικονομία και την κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σήμερα η μεταποίηση είναι πολλά παραπάνω από την απλή μετατροπή της πρώτης ύλης σε τελικό προϊόν. Η σύγχρονη μεταποίηση είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που διαπνέεται από μοντέρνες αξίες, έχει πολλαπλές επιδράσεις γύρω της και διαφορετικούς συντελεστές. Η ικανότητα παραγωγής αγαθών και προϊόντων, συνεχώς καλύτερων και πιο προσιτών σε ευρύτερα τμήματα του κοινού, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό προόδου, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευημερίας. Η καθημερινή μας ζωή εξαρτάται από αναρίθμητα τέτοια προϊόντα.

Η μεταποίηση είναι από τους πιο σημαντικούς εργοδότες της χώρας σε άμεσες θέσεις εργασίας καθώς παρέχει κατά κανόνα πιο σταθερές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απαιτεί ανθρώπινο κεφάλαιο μεγαλύτερης εξειδίκευσης, δημιουργεί προοπτικές καριέρας και συμβάλλει στην ανάσχεση του brain drain.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η και προς αυτή την κατεύθυνση προτείνει μία δέσμη μέτρων για την «επόμενη μέρα» της κρίσης από τον COVID-19, με σκοπό την έμπρακτη στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων:

1) Φορολογικά Θέματα:
– Ριζικές αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο με απλοποίηση διαδικασιών και σταθερή ανταγωνιστική φορολογία που θα παρέχει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις :
– Μείωση φορολογικού συντελεστή
– Απαλλαγή προκαταβολής φόρου εισοδήματος
– Επιβράβευση των επιχειρήσεων που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους με φορολογικά κίνητρα.
– Υιοθέτηση μέτρων τόνωσης των εξαγωγών με ΤΑΧ HOLIDAY (φοροαπαλλαγή) με μείωση η ακόμα και πλήρη απαλλαγή φορολογίας ανάλογα με το ποσοστό των εξαγωγών στις ακαθάριστες πωλήσεις.
– Χορήγηση φορολογικών κινήτρων στις μικρομεσαίες που θα προχωρούν σε επενδύσεις.
– Δημιουργία νέων επιχειρήσεων / κίνητρα σε όσους ξεκινήσουν να επιχειρούν στον μεταποιητικό κλάδο με απαλλαγή από φορολογία για τα 2-3 πρώτα έτη λειτουργίας.

2) Ασφαλιστικά Θέματα:
– Ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό πλαίσιο με απλοποίηση διαδικασιών και με ασφαλιστικά κίνητρα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το τι πληρώνει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος να έχει επιλογή βαθμίδας.
– Σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στήριξης, έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε όσους θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους. Στην ουσία δεν αποτελεί έκπτωση καθώς θα αφαιρεθεί το ποσό αυτό κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.
– Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών κατά 100% με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για ένα έτος από την λήξη επιδότησης.

3) Ρευστότητα:
– ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που να μπορούν να παρέχουν άμεση ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – χαμηλότοκος δανεισμός – κεφάλαια κίνησης και μικροχρηματοδοτήσεις/ μικροπιστώσεις. χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
– άμεσα νέα ευέλικτα εργαλεία επιχορηγήσεων για επεκτάσεις – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων, ή δημιουργία νέων μονάδων, πρόσληψης προσωπικού κ.α.

4) Σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την παραγωγή – παραγωγικές ανάγκες / αγορά. Η ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική συνθήκη εξόδου της χώρας από τα αδιέξοδα της κρίσης, με αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις, επομένως και με ανάσχεση της ανεργίας που πλήττει ιδίως τη νεολαία μας. Πρέπει να δοθεί στην τεχνική εκπαίδευση η αξία που της αρμόζει με ουσιαστικές αλλαγές που θα προωθηθούν. Η τεχνική εκπαίδευση θα πρέπει να μεταφερθεί από Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η τεχνική εκπαίδευση ήταν ανέκαθεν ένας τομέας που ενδιέφερε τις μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης διότι ακριβώς στις τάξεις των τεχνικών επαγγελματικών σχολών συνέρρεε ένα σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού, που αργότερα δημιουργούσε ή στελέχωνε τις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι ξεκομμένη από την αγορά και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια ποιοτική αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης.

Η δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων μπορεί να αναδειχθεί μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες και τα παιδιά των Επαγγελματικών Λυκείων να είναι οι επόμενοι που θα υποστηρίξουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας η οποία και αποτελεί διέξοδο από την κρίση.

5) Προβολή – ανάδειξη Ελληνικών παραγόμενων προϊόντων με στοχευμένες δράσεις.

Ισχυρή μεταποίηση σημαίνει και ισχυρή ελληνική οικονομία, ποιοτικές θέσεις εργασίας, ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Έφθασε η ώρα της μεταποίησης. Είναι ο μόνος δρόμος για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους βιοτέχνες, για αυτό σας ζητάμε να ορίσετε τηλεδιάσκεψη με τη Διοίκηση του Β.Ε.Π. έτσι ώστε να σας μεταφέρουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά η ΜΜΕ του μεταποιητικού κλάδου και να εξετάσουμε τις δυνατότητες στήριξης της. Ήρθε η στιγμή να νοιώσουμε και εμείς, οι άνθρωποι της παραγωγής ότι κάποιος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για εμάς. Να νοιώσουμε ότι είμαστε όλοι ίσοι!

Πιστεύοντας στη θετική ανταπόκριση σας και έχοντας εμπιστοσύνη στην ετοιμότητα σας, είμαστε στη διάθεση σας για συνεργασία με σκοπό την στήριξη του βιοτεχνικού κόσμου και της επιχειρηματικότητας.

Με τιμή
Ανδριανός Μιχάλαρος
Πρόεδρος Β.Ε.Π.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button