Ο Δήμος παρακαλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός πόλεως να τα διατηρούν καθαρά και αποψιλωμένα

Η Διοίκηση του Δήμου σχετικά με την Καθαριότητα, την ευταξία και την ασφάλεια  προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση  – γνωστοποίηση προς τους δημότες των Μεγάρων και της Νέας Περάμου:

 

«Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των οικοπέδων εντός πόλεως όπως συμμορφώνονται  με το άρθρο 21 του Κανονισμού Καθαριότητος του Δήμου( Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  213/11) σύμφωνα με τον οποίο οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και αποψιλωμένα.

 

Η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και συστάσεις της Υπηρεσίας καθαριότητος, θα έχει ως συνέπεια ο ΔΗΜΟΣ να παρεμβαίνει (μετά από γραπτή ειδοποίηση) για αποκατάσταση της καθαριότητας και της αποψίλωσης και να χρεώνει τη σχετική δαπάνη  στους ιδιοκτήτες.

 

Σ’ αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να πληρώσει ολόκληρη τη δαπάνη που πραγματοποίησε ο ΔΗΜΟΣ καθώς και το πρόστιμο (150 έως 300 Ευρώ), που προβλέπεται από τον πιο πάνω Κανονισμό.

 

Η Καθαριότητα, η ευταξία και ασφάλεια  πρέπει να είναι μέλημα όλων των πολιτών και να συντονίζονται οι ενέργειες από τη Διοίκηση του Δήμου, προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button