Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 9/7/2012

1.      Οι αποφάσεις για τυχόν περαιτέρω κατασκευές να περνάνε πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα.

2.      Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την μέχρι σήμερα διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά πολίτη της Νέας Περάμου.

3.      Αποστολή της μελέτης στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος για διερεύνηση του θέματος και απόδοση τυχόν ευθυνών.

4.      Απόδοση από τα ΕΛΠΕ αντισταθμιστικών οφελών  τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και της απόδοσης τοπικών αναπτυξιακών πόρων.

5.      Να παύσει οποιοδήποτε αίτημα στα ΕΛΠΕ για χρηματική οικονομική ενίσχυση μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα

Παρόμοια άρθρα

Back to top button