Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1/2016 Πυροσβεστική Διάταξη «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις»,

1ον  απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01/05/2016 έως 31/10/2016 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και

 

2ον απαγορεύεται από 01-05-2016 έως 31-10-2016 λόγω αυξημένης επικινδυνότητας η χρήση πυρός: 

α) στα δάση  και στις δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979. και

β) στις χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και στις βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 998/1979.  

Παρόμοια άρθρα

Back to top button