Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Μεγαρέων

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη σχεδόν ομόφωνα μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντώνη Χοροζάνη, στις 20 Ιανουαρίου 2016, ιδρύεται στο Δήμο Μεγαρέων ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας).

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα Προαγωγής και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας δήλωσε:

«Το Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ  Υγείας) έχει σκοπό την παροχή προς τους πολίτες υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ετήσιο κόστος μόνον 500 ευρώ συν το ΦΠΑ.

 

Η παρέμβαση των ΚΕΠ υγείας στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συντονισμού παρεμβάσεων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου (ΠΦΥ), που λειτουργούν σε δίκτυο .

 

Σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα δημιουργηθεί δίκτυο Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ υγείας) που θα συντονίζει την Οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής υγείας και θα προσφέρει ενημέρωση και προσανατολισμό των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία δεν αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικά πρόσθετα έξοδα στον κάθε Δήμο που θα θελήσει να συμμετάσχει ενεργά.

 

Παράλληλα από το ΕΔΔΥΠΥ και την κεντρική δομή των ΚΕΠ Υγείας θα παραχωρηθούν σε κάθε νέο Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας υπηρεσίες και υλική υποστήριξη με τα ακόλουθα:

  • Λογισμικό στατιστικών λειτουργίας συμβατών με το χάρτη υγείας,  όπου θα περιλαμβάνονται και τα πρωτόκολλα διαδικασιών για την έγκαιρη διάγνωση στους πολίτες σοβαρών και συχνών νοσημάτων,  τα οποία θα ενσωματωθούν στη λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας.
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Οδηγός και εγχειρίδια Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας
  • Λειτουργία Helpdesk

 

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό που θα αποτελέσει τομή στο θέμα της προαγωγής και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.» 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button