Μεταφορά μαθητών προς και από τα σχολεία

Ο δήμος Μεγαρέων με την απόφαση 3/2012 του δημοτικού συμβουλίου πρόκειται να προβεί στην μέθοδο της διαπραγμάτευσης ώστε να βρεθεί ανάδοχος των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές και για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2011 – 2012  .

Για τον λόγο αυτό καλεί σε διαπραγμάτευση όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής όπως ορίζονται στην διακήρυξη της 27/12/2011, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
1.    ΚΥΑ 35415/28-7-11 και όλων των ερμηνευτικών εγκυκλίων
2.    Της εγκυκλίου 52/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου,
τηλ. 2296081042

Παρόμοια άρθρα

Back to top button