Μέγαρα – Ν. Πέραμος Νέο Ξεκίνημα: Δωρεάν εκχώρηση της περιουσίας του δήμου στην ΕΥΔΑΠ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η διοίκηση του δήμου έφερε προς συζήτηση και ψήφιση δυο θέματα μείζονος σημασίας για το δήμο.

Το πρώτο θέμα ήταν η μεταβίβαση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΜ στο δήμο και το δεύτερο αφορούσε στη μεταβίβαση κατά κυριότητα και νομή όλων των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης από το δήμο Μεγαρέων στην ΕΥΔΑΠ , καθώς και την πώληση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού από το δήμο στην ΕΥΔΑΠ.

Όλες οι προηγούμενες διοικήσεις του δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, προσπάθησαν να μεταβιβάσουν τα δίκτυα.

Όμως η μεταβίβαση αυτή αφορούσε στη χρήση και εκμετάλλευση και όχι στη μεταβίβαση κατά κυριότητα και νομή, δηλαδή στη δωρεάν εκχώρηση τους στην ΕΥΔΑΠ.

Από αυτή τη δωρεάν εκχώρηση ο δήμος μας ζημιώνεται κατά 40.000.000 ευρώ περίπου, τη στιγμή που δεν εντάσσεται στους δήμους που ανήκουν στο πεδίο δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει ο νόμος του 2014 περί αυτοδίκαιης παραχώρησης των δικτύων στην ΕΥΔΑΠ.

Με τη σύμβαση που ψηφίστηκε η διοίκηση του δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, παραιτήθηκε από κάθε μεταγενέστερη απαίτηση σε ότι έχει να κάνει με οικονομικά ανταλλάγματα και κυρίως, σύμφωνα με το άρθρο 9, δεν προβάλει καμία απαίτηση για παρελθούσες υπερβολικές χρεώσεις της ΕΥΔΑΠ προς τη ΔΕΥΑΜ ειδικά για το διάστημα από 1999 – 2007 και παραιτείται από τις αντίστοιχες αγωγές.

Αποτέλεσμα της τότε υπερβολικής χρέωσης ήταν να πληρώνει η ΔΕΥΑΜ με τιμολόγιο κρουνού και όχι με τιμολόγιο ενίσχυσης ΟΤΑ και να συσσωρευτεί το ποσό των 6.500.000 ευρώ περίπου, το οποίο με τους τόκους και τα τοκοχρεολύσια σήμερα ξεπερνάει τα 13.000.000 ευρώ.

Αυτό το ποσό έγινε απαιτητό από τη διοίκηση μας το 2011, αναγνωρίστηκε από την τότε ηγεσία της ΕΥΔΑΠ και ορίστηκε εξαμελής επιτροπή από το δήμο και την ΕΥΔΑΠ, ισομερώς κατανεμημένη για την εύρεση συμβιβαστικής λύσης.

Η σημερινή διοίκηση με την υπογραφή της στη σύμβαση αυτή ζημίωσε την εταιρεία και κατά συνέπεια το δήμο, τουλάχιστον κατά το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή κατά 6.500.000 ευρώ.

Το ποσό που εκτιμήθηκε και συμφωνήθηκε για την πώληση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΚΕΛ) είναι σαφώς μικρό, αφού μόνο το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου διαρροών ύδατος, το οποίο είναι εγκατεστημένο εκεί, κοστίζει πάνω από 2.000.000 ευρώ.

Το ποσό που συμφωνήθηκε ήταν 3.750.000 ευρώ, από τα οποία ο δήμος καταρχήν έχει να λαμβάνει 2.500.000 ευρώ λόγω πρόσθετων οφειλών προς της ΕΥΔΑΠ, μέχρι την 29/1/2019.

Το τελικό ποσό που θα μπει στο ταμείο του δήμου είναι ακόμα άγνωστο και θα καθοριστεί μετά τη μεταγραφή του Βιολογικού στην ΕΥΔΑΠ και «…μετά τον συμψηφισμό των πάσης φύσεως οφειλών που έχουν προκύψει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη μεταγραφή, οπότε και θα επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της παρούσας σύμβασης», όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 8 της σύμβασης.

Από το παραπάνω απόσπασμα της προς υπογραφή σύμβασης προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι το τελικό ποσό που θα εισέλθει στο ταμείο του δήμου θα είναι κατά πολύ μικρότερο.

Η διοίκηση του δήμου πέρα από τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία που εκχώρησε δωρεάν στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΥΔΑΠ, εκχώρησε και ακόμα ένα υψηλής αξίας περιουσιακό στοιχείο, το πελατολόγιο.
Προσέφερε στην ΕΥΔΑΠ 15.000 νέους πελάτες δωρεάν!
Δεν απαίτησε τίποτα ούτε γι αυτό!
Δέχθηκε τα πάντα και δεν απαίτησε τίποτα!

Από όλα τα ανωτέρω που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση προκύπτει ξεκάθαρα ότι η σημερινή διοίκηση του δήμου «πιάστηκε κορόιδο» και εκχώρησε μια πολύ μεγάλη περιουσία στην ΕΥΔΑΠ χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα.

Η αλήθεια είναι ότι η ΔΕΥΑΜ ήταν μια πολύ προβληματική επιχείρηση και έπρεπε να κλείσει.
Όμως είναι άλλο να θέλεις να κλείσεις μια υπό εκκαθάριση εταιρεία και άλλο να εκχωρείς δωρεάν το σύνολο της περιουσίας της μαζί με τα δίκτυα και το πελατολόγιο όλου του δήμου σε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Η προς υπογραφή σύμβαση δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους και εφόσον είμαστε εμείς στη διοίκηση του δήμου από την 1/9/2019, θα την προσβάλουμε άμεσα ειδικά ως προς τα κατάπτυστα άρθρα 9 και 10, σύμφωνα με τα οποία επιτελείται πραγματική εκχώρηση δωρεάν της περιουσίας του δήμου από τη σημερινή διοίκηση του δήμου στην ΕΥΔΑΠ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button