Λιάκος Ευάγγελος: Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη M. Χρυσοχοΐδη για την εγκληματικότητα στη Δυτ. Αττική

Λιάκος Ευάγγελος: Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη M. Χρυσοχοΐδη για την εγκληματικότητα στη Δυτ. Αττική

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Η ασφάλεια των πολιτών της Δυτικής Αττικής αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με αυτόν τον στόχο, από τις πρώτες κινήσεις που έκανε, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής με την Νέα Δημοκρατία Ευάγγελος Λιάκος, συνάντησε την Τετάρτη 31 Ιουλίου, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Ευάγγελος Λιάκος, αφού είχε συνομιλήσει με εκπροσώπους των αστυνομικών της περιοχής μας και γνωρίζοντας και ως κάτοικος του Ασπροπύργου τα σοβαρά θέματα ασφάλειας, εξέθεσε στον Υπουργό τα προβλήματα που αφορούν κυρίως τις μειωμένες δυνάμεις σε ανθρώπινο και υλικό δυναμικό των τμημάτων.

Σχετικά ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγελος Λιάκος δήλωσε:

«Από την αρχή, ξεκίνησα με άμεσες παρεμβάσεις στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη με στόχο να εισακούγονται τα προβλήματα άμεσα και να δρομολογείται η λύση τους. Αυτή είναι και η ουσία της εκπροσώπησής μας, των πολιτών της Δυτικής Αττικής, στη Βουλή.
Κύριο και ζωτικό θέμα είναι η ασφάλεια. Στη συνάντηση που είχα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του μετέφερα πώς βιώνουμε την κατάσταση εδώ. Τον ενημέρωσα για τη δύσκολη καθημερινότητα στη Δυτική Αττική, όπως και τις σημαντικές ελλείψεις των Αστυνομικών Τμημάτων και των Τμημάτων Ασφαλείας.
Αναφερθήκαμε εκτενώς στο πρόβλημα της Πυροπροστασίας καθώς διανύουμε θερινή περίοδο, με στόχευση στην ανάγκη απεμπλοκής του θέματος της ένταξης των Εποχικών Πυροσβεστών στους πίνακες επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Κατανοώντας το πρόβλημα και τις συνέπειες στην ασφάλεια, στην εργασία, στην ανάπτυξη της περιοχής μας, ο Υπουργός κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης με διαβεβαίωσε ότι οργανώνονται τόσο η ενίσχυση των κατά περιοχές τμημάτων, όσο και κεντρικές επιχειρησιακές παρεμβάσεις κατά της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική».

Της συνάντησης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, είχαν προηγηθεί συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, όπως και με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Ευάγγελος Λιάκος συνεχίζει τις συναντήσεις του με κυβερνητικά στελέχη και τους αρμόδιους Υπουργούς, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και άμεσα θέματα που αφορούν την περιοχή της Δυτικής Αττικής.

https://datingstudio.com/review/mail-order-bride-sites/ Is there a way searching designed for better half on line? Yes, it is now easier than ever to achieve that. It used to be unachievable to find wedding brides, but today is it doesn’t least complicated thing in the world to accomplish.

Do you need a woman who’s delightful and rich? Very well, you’ll be very happy to are aware that there are birdes-to-be available for purchase in existence who would make superb brides to your marriage ceremony. Imagine if you are trying to find an classic friend just who you believe may want to remarry? Then it can be harder than you believe. For a few persons it might be even more difficult to find another person.

If you are pondering if possible to marry in another country, then you need to look into the internet and you will locate a multitude of possibilities to you. You can utilize the online world to find bride-to-be sites that allow you to brows through the photographs of solo women who are looking for marriage. Ladies who are searching for relationship candidates.

The men could have observed the dating profiles over the websites, however they may well not be aware that there seemed to be an array of ladies available. That is one of the greatest benefits that might be. You can have the photos of girls available for sale, evaluate the features that every woman provides and after that click the girl of your choice. This is very overwhelming you need to do without having all the information you need to learn about the woman you are looking for.

When you are having trouble finding a bride-to-be to your wedding, then you definitely should think about sending a page into a sibling or maybe a family group affiliate who might be hitched abroad. They may be capable of support you in finding the bride that you’re trying to find.

Any time that is not work, then you might ought to discover someone who is looking for a bride online. There are many women that advertise in many websites that allow you to advertise the relationship. You will find websites offering brides that you may pick from that you could experience the photo taken with. You may also have a no cost maintain in mind while using the ladies who have an interest in your needs.

Also you can decide on confer with a paid service and order better half over the internet in whatever way you expect. Some internet services experience virtual tours of the women available for purchase and perhaps they are not really that hard to locate. There are numerous of those via the internet solutions that you may prefer to make an effort 1 before you make your concluding decision.

You need to use the online world to get a bride for your wedding party or perhaps you are able to use paid out sites to order partner on the web and include your photo considered. Either way, costly easy way to look for birdes-to-be for your marriage ceremony within a matter of minutes.

Related posts