ΚΙΝΕΤΑ: Κατάθεση ενστάσεων – αντιρρήσεων κατά του δασικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας

Ανάρτηση στην Τοπική Κοινότητα Κινέτας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Επείγει η κατάθεση αντιρρήσεων ώστε αν ο δασικός χάρτης σας δείχνει δασικούς να ζητήσετε εξαίρεση της ιδιοκτησίας σας από το δασικό. Η αντίρρηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από δασολόγο.

Δικαιολογητικά:

– Φωτοερμηνεία από δασολόγο (αυτή φτιάχνεται από τον δασολόγο στον οποίο θα απευθυνθείτε για την αντίρρηση)
– Συμβόλαιο ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγγραφής στο Κτηματολόγιο και ταυτότητα ιδιοκτήτη (φωτοτυπία). Καλό θα είναι να έχετε και το αποδεικτικό υποβολής στο Κτηματολόγιο και τυχόν προηγούμενα από τα δικά σας συμβόλαια που πάνε στο παρελθόν.
– Ε9 όπου φαίνεται το ακίνητο στην Εφορία. Το τυπώνουμε από το taxis η το τυπώνει ο λογιστής μας.
– Οικοδομική άδεια αν υπάρχει (πολύ σημαντικό).
– Τακτοποίηση, νομιμοποίηση με τρέχοντα νόμο 4495/2017, ή νόμο 4178/2013 ή
νόμο Τρίτση 1984 ή νόμο 720/1977 ή παλαιότερο (αν υπάρχουν)
– Τοπογραφικό με συντεταγμένες ΕΓΣΑ (προαιρετικό αλλά χρήσιμο να υπάρχει).
– ΔΕΗ λογαριασμός και βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης, που τη ζητάμε τηλεφωνικά ή με email από ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου.
– Αναφορά στο ΦΕΚ345/Δ/15.6.21 που εγκρίνει το ΓΠΣ δυτικής Αττικης στο οποίο η άνω Κινέτα εμφαίνεται ολόκληρη ως αμιγούς κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων ΔΑ.
– Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αφορά το ακίνητο ειδικότερα αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.

Επικοινωνήστε με το σύλλογό σας, την ομοσπονδία συλλόγων η την κοινότητα για βοήθεια. Αν κάνετε αντίρρηση κερδίζετε μια ευκαιρία για τον αποχαρακτηρισμο της ιδιοκτησίας σας. Αν δεν κάνετε τότε η ιδιοκτησία σας κλειδώνει οριστικά ως δασική με όλα τα προβλήματα που συνοδεύουν αυτόν τον χαρακτηρισμό και μετά απαιτείται πολύ πιο δαπανηρή και περίπλοκη διαδικασία στο ΣτΕ.

φωτογραφία αρχείου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button