Κέντρο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – Τρόπος λειτουργίας και υπηρεσίες

Η λειτουργία του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης  σύμφωνα με το αρ. 14 του ΦΕΚ 2961 τ. Β΄/23-12-2011 αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μεγαρέων.

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, παρέμβασης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης, σε όσους έχουν ανάγκη ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ανάλογα με τη στελέχωσή του σε επιστημονικό προσωπικό μπορεί να είναι:

•           Συμβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικών διαταραχών,

•           Συμβουλευτική υποστήριξη του ατόμου στην αντιμετώπιση προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών,

•           Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων,

•           Συμβουλευτική γονέων (βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των γονιών σε σχέσεις με τις ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών τους, ενημέρωση των γονιών για τρόπους προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών κτλ.)

•           Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών στη μάθηση για παιδιά και εφήβους

•           Συγκρότηση ομάδων αυτοβοήθειας

•           Συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την αντιμετώπιση περιστατικών από ανήλικα παιδιά,

•           Ψυχοκοινωνική Στήριξη για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων κάθε ηλικίας και εθνικότητας.

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ανάλογα με τα περιστατικά που χειρίζεται παραπέμπει ή συνεργάζεται με άλλους φορείς.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από: Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και Κοινωνιολόγο με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τους.

Το κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων (Πλούτωνος 3, Πλακάκια) και στο ΚΑΠΗ Νέας Περάμου (Εθνικής Αντιστάσεως 16).

Οι ωφελούμενοι θα εξυπηρετούνται δωρεάν από το Κέντρο κατόπιν ραντεβού.

Ώρες Επικοινωνίας: 9.00-14.00

Τηλέφωνο: 2296026719, 2296029018

E-mail: [email protected]

Παρόμοια άρθρα

Back to top button