Ηλ. Μουσταΐρας: Δημιουργία περιβαλλοντικού-αναπτυξιακού συνδέσμου δήμων Δυτικής Αττικής

Ο Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός και τέως Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων, Ηλίας Μουσταΐρας, αναλύει στο άρθρο του, τους σκοπούς αλλά και την αναγκαιότητα για την άμεση δημιουργία ενός περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού συνδέσμου, όλων των δήμων της Δυτικής Αττικής.

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής (Μεγαρέων, Ελευσίνος, Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών, Ασπροπύργου, Φυλής) στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων εντός των ορίων τους, έχουν κοινά ενδιαφέροντα επάνω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής αναβάθμισης των περιοχών, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, διαχείρισης αδέσποτων ζώων, κ.α.

Ο χαρακτηρισμός «πίσω αυλή της Αττικής» επί πολλά χρόνια έχει σημαδέψει και ταυτίσει το σύνολο των πέντε Δήμων ευρύτερα με την κοινωνική – περιβαλλοντική – οικονομική υποβάθμιση και όχι άδικα, καθόσον η υφιστάμενη συγκέντρωση όλων των οχλουσών και ρυπογόνων βιομηχανιών σε συνδυασμό με την κατ’ εξακολούθηση προσπάθεια και σχεδιασμό δυσμενών έργων στην ευρύτερη περιοχή, μονοπωλούν τα τελευταία χρόνια την πολιτική και τοπική επικαιρότητα.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα κομβικός αφού έχοντας πλεόν καταλάβει ότι «αγνές» προθέσεις ούτε υπήρχαν ούτε υπάρχουν, οφείλει λοιπόν, να μην περιμένει να γενικά και αόριστα από την πολιτεία να σχεδιάζει για εμάς χωρίς εμάς, αλλά να αναλάβει δράση και να προχωρήσει στην εκτέλεση σχεδιασμών με αναπτυξιακό πρόσημο που θα περιλαμβάνουν υλοποίηση έργων στην ευρύτερη περιοχή που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία, καθώς επίσης και την τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα κρίσιμο και θεσμικό «εργαλείο» που θα βοήθουσε τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή, είναι η δημιουργία και σύσταση «Περιβαλλοντικού – Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής», ενός συνδέσμου δήμων με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό ορίζεται στις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 245 του Ν.3463/06.

Ειδικότερος σκοπός του Συνδέσμου είναι η συνεργασία των Δήμων για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των καταστατικών τους σκοπών-αρμοδιοτήτων και ιδίως η κοινή ανάπτυξη των Δήμων της Δυτικής Αττικής, η περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμισή τους, λόγω και της αυξημένης παρουσίας υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων καθώς επίσης και η θωράκιση από φυσικές καταστροφές που πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές των ως άνω Δήμων αυτών.

Στο γενικότερο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικής ενότητας και της ευρύτερης περιοχής.
 • Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α. της χωρικής ενότητας.
 • Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Η σύνδεση του αστικού ιστού – παραλιακού μετώπου των πόλεων, όπως και ησύνδεση αστικού ιστού – ορεινών όγκων των πόλεων.
 • Η αξιοποίηση των ορεινών όγκων και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής και αξιοποίησης κάθε άλλου χώρου κατά Δήμο για τους παραπάνω σκοπούς.
 • Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
 • Η συνεργασία των Δήμων για την αξιοποίηση των ορεινών όγκων και τουπαραλιακού μετώπου με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Η θωράκιση των πόλεων από φυσικές καταστροφές, οι δράσεις πυροπροστασίας καιη εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής για τους Δήμους – μέλη του Συνδέσμου, με την παροχή τεχνικών και νομικών συμβουλών σε θέματα Αστικού Πρασίνου, Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Ποιότητα Θαλλάσης, Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Επιβάρυνσης από οχλούσες βιομηχανικέςμονάδες, κ.α.
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων και η ίδρυση διαδημοτικούκυνοκομείου.
 • Οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.Τα ανωτέρω αναφερθέντα περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 42/14-11-2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων, που ψηφίστηκε ομόφωνα από τους αιρετούς εκπροσώπους των τότε δημοτικών παρατάξεων.

  Είναι μια ευκαιρία, ο Δήμος Μεγαρέων να αξιοποιήσει έστω και εκ των υστέρων την πρόταση αυτή φέρνοντας την στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη του και τις καλές πρακτικές από την υφιστάμενη επιτυχημένη λειτουργία και δράση αντίστοιχων Συνδέσμων ΟΤΑ στην Αττική (όπως π.χ. ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθηνών – Πειραιώς, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ΟΤΑ Βόρειας και Βορειοανατολικής Αττικής, ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής, κ.α.), και να απευθύνει έπειτα κάλεσμα στους όμορους δήμους της δυτικής αττικής ώστε με τη σειρά τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να σχεδιαστεί ακολούθως από κοινού η λειτουργία ενός πραγματικά «χρήσιμου» θεσμού για την ποιότητα ζωής όλων μας!

Με εκτίμηση, Ηλίας Μουσταΐρας

Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός, MSc, MBA (cand.) τέως Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button