Πρόσκληση: Πολεοδομική Εξυγίανση του ΒΙΟΠΑ Μεγάρων

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης, σας καλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις  22/10/2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων με θέμα  «Πολεοδομική Εξυγίανση του ΒΙΟΠΑ Μεγάρων».

 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Όπως σας είναι γνωστό, στο παρελθόν έχουν κατά καιρούς αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες από ενδιαφερόμενους, με σκοπό την επίτευξη της πολεοδόμησης της περιοχής του ΒΙΟΠΑ Μεγάρων που λειτουργεί ως άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση.  Όμως οι προσπάθειες αυτές ουδέποτε έφτασαν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης και ωρίμανσης προκειμένου ο στόχος να γίνει πραγματικότητα. Στην πράξη δηλαδή, ουδέποτε κατέστη δυνατό να κατασκευαστεί οποιοδήποτε αναγκαίο έργο υποδομής για την οργανωμένη πολεοδόμηση της περιοχής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ Μεγάρων να φιλοξενείται σήμερα σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών μονάδων που βρίσκονται σε πλήρη δραστηριότητα και ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδομής και εξυπηρέτησης των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλούνται συνεχείς οικονομικές διαρροές στις επιχειρήσεις και να δυσχεραίνεται σημαντικά η προοπτική ανάπτυξής τους, με συνέπεια πολλές επιχειρηματικές μονάδες να παρουσιάζουν εμφανή σημάδια υπολειτουργίας ή και εγκατάλειψης. Αυτά τα φαινόμενα υπολειτουργίας και εγκατάλειψης ενδυναμώθηκαν και υπερπολλαπλασιάστηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στον παρόντα χρόνο, στην πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας.

Η κατάσταση αυτή έχει ως παράλληλο αποτέλεσμα την υποβάθμιση και απαξίωση της περιουσίας πολλών συμπολιτών μας που δεν είναι επιχειρηματίες αλλά διαθέτουν ακίνητα μέσα στο ΒΙΟΠΑ και θα ήθελαν η περιουσία τους να υπαχθεί σε ένα οργανωμένο σχέδιο πόλεως, με έργα υποδομής, για τις επιχειρήσεις και να λάβει την αξία που δικαιούται.

Χειρότερες συνέπειες δημιουργούνται στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης μας από την ανεξέλεγκτη ρύπανση αλλά και στην τοπική οικονομία όπου βλέπουμε την ανεργία να καλπάζει και να απειλεί όλους μας.

Δοθείσης αυτής της «αδράνειας», ο Δήμος Μεγαρέων επιθυμεί να αναλάβει την πρωτοβουλία προώθησης των απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών για την επιτυχή υλοποίηση ενός προγράμματος Πολεοδόμησης της περιοχής του ΒΙΟΠΑ Μεγάρων για την ανάπτυξη ενός Σύγχρονου Οργανωμένου Πάρκου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρως ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με τον Ν.3982/2011 για την εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Ο Δήμος Μεγαρέων επιθυμεί να προσφέρει ένα τεράστιο «δώρο» στο περιβάλλον της περιοχής, πετυχαίνοντας και ταυτόχρονα ολοκληρώνοντας ένα πρώτο ουσιαστικό και σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας τη βάση για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων ή την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον οργανωμένου υποδοχέα, με όλα τα έργα υποδομής, με όλες τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προϋποθέσεις.

Σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης Οργανωμένου Υποδοχέα Βιομηχανίας στο ΒΙΟΠΑ Μεγάρων, ο Δήμος Μεγαρέων επιθυμεί να έχει δίπλα του όλους τους επιχειρηματίες/επαγγελματίες της περιοχής που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που μαστίζουν το ΒΙΟΠΑ Μεγάρων.

Αυτή η πρωτοβουλία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να υποστηριχθεί με την ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή της δοκιμασμένης επιχειρηματικής κοινότητας των Μεγάρων, καθώς παρουσιάζεται μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι επαγγελματίες/επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟΠΑ Μεγάρων και γενικότερα στα Μέγαρα, οι ιδιοκτήτες γης καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης Οργανωμένου Υποδοχέα Βιομηχανίας στο ΒΙΟΠΑ Μεγάρων και τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για όλους τους επιχειρηματίες και πολίτες των Μεγάρων από την υλοποίηση του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Συγχρόνως θα δοθεί η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να εκφράσουν τις προτάσεις τους για τον πολεοδομικό εξορθολογισμό του ΒΙΟΠΑ Μεγάρων.

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button