Γ. Κώτσηρας: «Το 2022 θα είναι μία χρονιά προοπτικής για την ελληνική Δικαιοσύνη και την κοινωνία»

Ομιλία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Τους στόχους και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2022, ανέλυσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, κατά την ομιλία του στη Βουλή επί της συζήτησης για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

O αρμόδιος Υφυπουργός αφού αναφέρθηκε σε μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που ελήφθησαν από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά το 2021 και οι οποίες βοήθησαν προς την κατεύθυνση βελτίωσης του νομικού περιβάλλοντος, έκανε ειδική μνεία στις πρωτοβουλίες και στους νέους άξονες όπου θα κινηθεί το Υπουργείο ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι στόχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσβλέπουν:

– Στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης, μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών όπως η ενίσχυση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης ενεργειών για την αύξηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και την επέκταση της μηχανογράφησης των Δικαστικών Υπηρεσιών, μέσω ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης, η εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η λειτουργία Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων.

– Στην ενίσχυση συνεργασίας και την προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης, μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurojust για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ δικαστικών φορέων, τον εντοπισμό αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την εκπαίδευση δικαστικών και άλλων νομικών επαγγελμάτων κ.ά., καθώς και την εκπλήρωση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας.

– Στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της ανάπτυξης δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε ακόμα στην ενίσχυση των θεσμών και των δομών προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για την υποβοήθηση της άσκησης των δικαιωμάτων τους και την πρόληψη της παραβατικότητας.

Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια (η συγκεκριμένη δράση αποτελεί δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία), την υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, την υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού με έμφαση στη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης στάθηκε ιδιαίτερα στην υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν ως αποτέλεσμα εντός του 2022, τη σημαντική βελτίωση στην άμεση, αποτελεσματική και ποιοτική πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη για την άσκηση των δικαιωμάτων τους», τόνισε ο κ. Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας ότι οι δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2022 στοχεύουν:

– Στην εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, καθώς και της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών.
– Στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δικαιοσύνη προς υποβοήθηση του έργου των δικαστικών λειτουργών και λοιπών εργαζομένων στο νομικό κόσμο.
– Στην ενίσχυση της προώθησης διαδικασιών Δικαιοσύνης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με δεδομένη την αύξηση των διαφορών με διασυνοριακό χαρακτήρα.
– Στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθίσταται αρωγός στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που θα οδηγήσει σε ενίσχυση της Δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και εν τέλει των προοπτικών ευημερίας της χώρας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «το 2022 θα είναι μία χρονιά προοπτικής για την ελληνική Δικαιοσύνη και την ελληνική κοινωνία».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button