Εθελοντές αναζητά το κέντρο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Μεγάρων

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου Μεγαρέων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσα από την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, παρέμβασης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης στην κοινότητα και ειδικά σε όσους έχουν ανάγκη ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων κάθε ηλικίας και εθνικότητας.

 

Εξαιτίας του χαρακτήρα του Κέντρου ως συμβουλευτικού σταθμού και του περιορισμένου αριθμού επισκέψεων ανά ωφελούμενο, όπως αυτός ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς ή επαγγελματίες για την εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας. Όταν αυτή η συνέχεια δεν δύναται να εξασφαλιστεί από άλλους δημόσιους φορείς – λόγω της απουσίας δομών για την ψυχική υγεία στην περιοχή Μεγάρων/Νέας Περάμου ή/και λόγω των οικονομικών δυσκολιών οι εξυπηρετούμενοι του Κέντρου είναι ανέφικτο να μετακινούνται σε άλλες πόλεις μετά την παραπομπή τους- διαφαίνεται η σημασία της συνεισφοράς των επαγγελματιών ψυχικής υγείας της περιοχής.

 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της θεραπευτικής συνέχειας για τους ωφελούμενους αλλά και προς ενίσχυση των δράσεων του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην κοινότητα, καλούμε τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που διατίθενται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου. Οι επαγγελματίες μπορούν να προσφέρουν στήριξη στις διάφορες δράσεις του Κέντρου, τη διεξαγωγή θεραπευτικών ομάδων, καθώς και ατομικές συνεδρίες.

 

Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συμπληρώνουν αίτηση που παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων. Οφείλουν απαραιτήτως να διαθέτουν αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος πτυχία – πιστοποιητικά σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αντίγραφα αυτών καθώς και βιογραφικό σημείωμα, θα επισυνάπτονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά στην αίτησή τους.

 

Στους εθελοντές που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης θα χορηγηθεί βεβαίωση εθελοντικής προσφοράς από το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση στο τηλ. 22960 29078 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 14.00) και στο e-mail: [email protected].

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

 

 

                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                 

                                                                    ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button