Ερώτηση Γ. Τσίπρα: «Ελέγχονται η μέθοδος και η ακρίβεια στοιχείων των δημοσκοπήσεων των φορέων του δημοσίου;»

Προς τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Λιβάνιο

Από το γραφείο του βουλευτή δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Τσίπρα Γιώργου απεστάλη δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει ότι, ο βουλευτής μαζί με 36 συναδέλφους του κατέθεσε ερώτηση προς τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Λιβάνιο με θέμα «Μεθοδολογικός έλεγχος και έλεγχος ακρίβειας στοιχείων δημοσκοπήσεων εν γένει. Ζήτηση στοιχείων ερευνών και άλλων υπηρεσιών που έχουν παραγγείλει φορείς του δημοσίου».

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών:

Με το Άρθρο 5 του Νόμου 3603/2007 έχει συσταθεί μη κερδοσκοπική αστική εταιρία (παρ.5β) σκοπός της οποίας είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων με έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων.

Με βάση τον ανωτέρω νόμο (Άρθρο 5 παρ 5α) στην εν λόγω εταιρεία, οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων υποβάλλουν προς έλεγχο, την επόμενη ημέρα από τη δημοσιοποίηση μιας δημοσκόπησης, όλα τα στοιχεία της δημοσκόπησης που διενήργησαν (5ε). Για την κάθε υποβολή στοιχείων δημοσκόπησης λαμβάνεται μια απόφαση κατά πλειοψηφία και εκδίδεται ένα πόρισμα. Τα πορίσματα ελέγχου της αστικής εταιρίας διαβιβάζονται προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Επίσης, στο Άρθρο 4 παρ. 8 του Νόμου 3603/2007 υπάρχει η πρόβλεψη δυνατότητας ελέγχου των εταιρειών και των φορέων δημοσκοπήσεων από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Συγκεκριμένα, για κάθε δημοσκόπηση, ad hoc, προβλέπεται ότι μπορούν να παρασχεθούν στην επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με:

α. το κόστος διενέργειας της δημοσκόπησης και τον τρόπο κάλυψής του
β. τον τρόπο ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων και
γ. τις σταθμισμένες και μη βάσεις ποσοστών

Πέραν των παραπάνω προβλεπόμενων μεθόδων ελέγχου της μεθοδολογίας και της ακρίβειας των στοιχείων δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας μιας δημοσκόπησης και των οικονομικών πόρων ή της αμοιβής. Τον πρωταρχικό ρόλο δε στη διενέργεια των ελέγχων της επιστημονικής ποιότητας μιας δημοσκόπησης τον έχει μια ιδιωτική αστική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν οι φορείς (ΣΕΔΕΑ) και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων (Άρθρο 5 παρ. 5 περ. α). Το ΕΣΡ τηρεί απλώς αρχείο των πορισματων της ιδιωτικής αστικής εταιρείας. Τον καθαυτό έλεγχο τον διεξάγει ο ελεγχόμενος και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δύναται μόνο ad hoc, μόνο κατά περίπτωση, να παρεμβαίνει.

Με βάση τα παραπάνω:

Παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τις τελευταίες τέσσερις αναλυτικές τριμηνιαίες καταστάσεις που, βάσει του Άρθρου 6 παρ 2 περ β 3603/2007, καταθέτουν κάθε τρίμηνο οι φορείς του Δημοσίου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων, το θέμα της δημοσκόπησης, κάθε άλλη έρευνα ή μέτρηση ή άλλη υπηρεσία ή έργο που ανέθεσαν σε φορείς ή επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

– Υπάρχει στο ΕΣΡ το αρχείο πορισμάτων μεθοδολογικού ελέγχου και ελέγχου ακρίβειας των στοιχείων της περίπτωσης ε της παρ.5 του Αρθρου 5 του 3603/2007; Πόσα πορίσματα ελέγχου της αρμόδιας αστικής εταιρείας περιλαμβάνει το αρχείο του ΕΣΡ; Διεξάγονται τέτοιοι τακτικοί έλεγχοι από την αστική εταιρεία του Άρθρου 5 παρ. 5 του 3603/2007 για κάθε δημοσκόπηση που διενεργείται; Το αρχείο αυτό δύναται να διαβιβαστεί στη Βουλή και εν προκειμένω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που ορίζεται αρμόδια στο Άρθρο 4 παρ8 του 3603/2006;

– Πόσα πορίσματα της παραπάνω, αρμόδιας για τον έλεγχο των ερευνών δημοσκοπήσεων, αστικής εταιρείας έχουν διαπιστώσει μεθοδολογικές αποκλίσεις ή και ζητήματα ανακρίβειας των δημοσκοπικών στοιχείων;

– Οι φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναρτούν στη σελίδα τους στο διαδίκτυο τις επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων, το θέμα της δημοσκόπησης, κάθε άλλη έρευνα ή μέτρηση ή άλλη υπηρεσία ή έργο που ανέθεσαν σε φορείς ή επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους, όπως τους υποχρεώνει το Άρθρο 6 παρ 2 περ.α του 3603/2007;

Παρόμοια άρθρα

Back to top button