Νέα επιδοτούμενα προγράμματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο άμεσο χρονικό διάστημα αναμένεται να προκηρυχτούν τρία προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με ωφελούμενους Επαγγελματίες Αγρότες και Νέους Γεωργούς, από τα οποία τα δύο από αυτά είναι τα πιο χρήσιμα προγράμματα για τους αγρότες. Συγκεκριμένα αναμένονται:

Για την Αττική η 2η πρόσκληση, πιθανότατα έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» που αφορά νέους από 18 έως και 41 ετών για εγκατάσταση για πρώτη φορά στη γεωργία δηλαδή:

 • Για αυτούς που είτε δεν είχαν ποτέ έως και σήμερα πριν δηλώσει αγροτικά εισοδήματα
 • Δεν έχουν κάνει έως και σήμερα εγγραφή στον ΟΓΑ ως επαγγελματίες αγρότες
 • Δεν έχουν κάνει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) παρά μόνο για το έτος 2017
 • Το μέτρο αυτό έχει ως σκοπό να παρέχει μία οικονομική ενίσχυση σε Νέους Γεωργούς οι οποίοι ξεκινούν σήμερα στη γεωργία δίνοντας τους ένα πριμ 17.000 για αυτούς που έχουν κατεύθυνση Φυτική Παραγωγή και 19.500€ για αυτούς που έχουν κατεύθυνση ζωική παραγωγή ώστε να μπορέσουν με το βοήθημα αυτό να ενισχύσουν οικονομικά την εκμετάλλευση τους, να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν.

  Το ποσό αυτό οι εγκεκριμένοι Νέοι Γεωργοί το παίρνουν σε δύο ή τρεις δόσεις. Με την έγκριση τους λαμβάνουν το 70% του ποσού και στη συνέχεια ανάλογα με το επιχειρησιακό σχέδιο που έχουν καταθέσει το υπόλοιπο 30% το λαμβάνουν σε μία ή δύο δόσεις.

  Οι Νέοι που θα εγκριθούν σε αυτό το πρόγραμμα δεν έχουν καμία υποχρέωση για επιστροφή του ποσού αυτού ή αγορά συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

  Αναμένεται να ανοίξουν άμεσα, το μέτρο 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και το μέτρο 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δύο αυτά μέτρα ήδη βρίσκονται σε δημόσια Διαβούλευση οπότε αναμένουμε σύντομα να προκηρυχτούν και αυτά. Εφαρμόζονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, επομένως και στην Αττική, παρέχοντας στήριξη σε συλλογικά σχήματα και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων για επενδύσεις στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

  Το μέτρο 4.1.1 είναι το γνωστό σε όλους ως «Το Πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης» του Υ.Π.Α.Α.Τ και αναφέρεται σε:

  Φυσικά πρόσωπα

  Αφορά επαγγελματίες αγρότες φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως και 60 ετών

  Νομικά πρόσωπα

  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και στην ουσία πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

  Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σταβλικών εγκαταστάσεων
 • Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες
 • Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια
 • Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω
 • Θερμοκήπια και δικτυοκήπια
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας
 • Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Τώρα σε ότι αφορά το μέτρο 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» επιδοτούνται επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων, αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση.

  Επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας
 • Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες
 • Καυστήρες βιομάζας
 • Οι επενδύσεις αυτές επιδοτούνται ανάλογα με την περιοχή αλλά και κατηγορία των γεωργών, Νέοι Γεωργοί και κανονικοί γεωργοί.

  Για την Αττική το ποσοστό είναι 40% επί της καθαρής αξίας της επένδυσης για όλους τους γεωργούς και 50% για τους Νέους Γεωργούς.

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΕΛΕΝΗ ΓΡ. ΜΑΝΩΛΗ
  ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΥ 4 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Παρόμοια άρθρα

  Back to top button